Plzeňská teplárenská, a.s.

Festival Zelené město ukázal novou cestu

V pátek 29. dubna se řada obyvatel Plzně seznámila s aktivitami členů seskupení Zelené město na prvním ročníku stejnojmeného festivalu, kde se zábavnou i hravou formou například dozvěděla, jak udělat město zelenější nebo jak se chovat šetrně k životnímu prostředí.

Festival Zelené město nabídne zábavu pro celou rodinu

V pátek 29. 4. zaplní Proluku a sadový okruh Plzně festival Zelené město, který nabídne zábavný program pro celou rodinu. Festival je prvním větším společným projektem subjektů zapojených do sdružení Zelené město Plzeň. Festival je pro veřejnost zdarma.

Viktoriání mají vytápěné tréninkové hřiště v Luční ulici

Plzeňská teplárenská, a.s. postavila pro účely vyhřívání tréninkového hřiště fotbalového klubu FCVP horko-vodní předávací stanici, ze které je na hřiště vedeno přívodní potrubí.

Odpad přeměněný na teplo a elektřinu

Plzeňská teplárenská, a.s. společně se společností Čistá Plzeň a dalšími svozovými firmami Plzeňského kraje mění komunální odpad na energii využitím moderního zařízení na energetické zpracování odpadu, ZEVO Plzeň.

Teplárna má první užitkový elektromobil

Plzeňská teplárenská rozšířila od konce ledna 2020 svůj vozový park o nový užitkový elektromobil Goupil G5, který nahradil dosluhující multikáru M25 z roku 1988.

Projekt dekarbonizace

Tlak na odklon od spalování hnědého uhlí ze strany Evropské unie vede k tomu, že teplárenské společnosti musí platit emisní povolenky za každou tunu vypouštěného CO2 do ovzduší.

Teplo a voda pro více než 54 000 domácností

Plzeňská teplárenská, a.s. dodává teplo a teplou vodu do více jak 54 000 domácností v městě Plzni Plzeňská teplárenská zásobuje tepelnou energií bytovou, podnikatelskou i veřejnou sféru včetně základních a mateřských škol, úřadů a nemocnic.

Plzeňská teplárenská, a.s. poděkovala zdravotníkům a pomohla trhovcům

Ve spolupráci s městem odkoupila Plzeňská teplárenská a.s. část zboží z vánočních trhů, které byly z důvodu vládních opatření zrušeny a připravila dárkové balíčky pro zdravotníky Fakultní nemocnice Plzeň.

Zelenější centrum

Plzeňská teplárenská a.s.podpořila akci za zelenější centrum města. V nejužším centru Plzně se tak po letech objevily vzrostlé stromy.

Plzeňská teplárenská, a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s. je největším výrobcem energií na území města Plzně a v Plzeňském kraji. Systémem centrálního zásobování teplem provozovaného Plzeňskou teplárenskou, a.s. jsou již pokryty všechny plzeňské městské obvody.
Systémem centrálního zásobování teplem provozovaného Plzeňskou teplárenskou, a.s. jsou již pokryty všechny plzeňské městské obvody.