Na komínech Teplárny na v Plzni Doubravce a v areálu Energetiky na Borech se již od roku 2016 pravidelně objevují vzácní a ohrožení dravci. Jedná se o sokola stěhovavého. Plzeňská Teplárenská ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Plzeňska proto na horní ochozy pravidelně umisťuje speciální budky.

V roce 2016 se v Plzni po patnácti letech obejvila hned čtyři mláďata sokola stěhovavého, který neměl v Evropě daleko k vyhynutí. Zmíněná mláďata se vylíhla právě na ochozu komína v areálu Plzeňské energetiky, kam společnost v předchozí zimě umístila hnízdní budku. Mláďata byla odborně okroužkovaná zástupci Českého svazu ochránců přírody Plzeňska. I díky označení se tehdy podařilo zjistit, že matka pocházela ze skalního hnízda na Českolipsku.

Sokoli se na přelomu tisíciletí objevovali v Plzni jen nepravidelně. Až později si oblíbili dva komíny a to právě komín Energetiky na Borech a komín doubravecké Teplárny.

Stejně jako v roce 2016 se i v roce 2017 páru sokolů hnízdících na komíně areálu Plzeňské energetiky na Borech vylíhla čtyři mláďata. Jedna samička a tři samečci. I tehdy byla mláďata okroužkována, než se vydala na první průzkum mimo hnízdní budku.

Párek sokolů stěhovavých byl na komíně doubravecké Teplárny pozorován i v roce 2018. Speciální hnízdní budka je tam pravidelně umisťována ve výšce 130 metrů, zatímco na Borech je v 88 metrech. Monitoringu sokolů se pravidelně věnuje Český svaz ochránců přírody Plzeňsko za pomocí fotopastí. V letech 2018 i 2019 je ze záznamů patrné, že se sokoli pokoušeli vyvést mláďata. První mládě sokola se ovšem na komíně v areálu Doubravka objevilo až v roce 2021, kdy byly i z důvodu hnízdění odloženy opravy a revize komínu. Letos v květnu se pro změnu sokolí mláďata vylíhla na komíně v areálu Energetiky na Borech.