VODÁRENSKÉ KAPIČKY


VODÁRENSKÉ KAPIČKY je projekt, který je příležitostí pro všechny zaměstnance společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., jak získat finanční podporu pro veřejně prospešný projekt. Podmínkou je, že ho buď sami podporují, nebo se ho jako realizátoři či dobrovolníci účastní. Ukázalo se, že mnoho zaměstnanců společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je aktivními členy nejrůznějších občanských sdružení nebo sympatizují s charitativními projekty neziskových organizací. Řada z nich tak ve volném čase pomáhají tam, kde je zapotřebí a kde je to těší. Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. proto každoročně realizuje projekt realizovaný, který přináší velmi pozitivní zpětnou vazbu od zaměstnanců, regionálních municipalit i veřejnosti.

VODÁRENSKÉ KAPIČKY společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. nabízí svým aktivním pracovníkům možnost požádat o finanční podporu „jejich“ projektu až do výše 50.000 Kč.

Základní podmínky pro získání podpory v rámci projektu VODÁRENSKÝCH KAPIČEK:

  • Projekt musí k podpoře navrhnout zaměstnanec společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
  • Obsahem projektu musí být veřejně prospěšný cíl – prospěšnost spatřuje společnost zejména v realizaci projektu v oblasti ochrany životního prostředí, výchovy a vzdělávání, sociální či humanitární.
  • Organizace, která projekt realizuje, musí mít sídlo v České republice a zaměstnanec navrhující podporu se ho nebo jeho realizace aktivně zúčastní.
  • Projekty musí být realizovány na území České republiky. 
  • Maximální částka, o kterou lze požádat je 50.000 Kč. Ta bude v případě úspěchu poskytnuta formou daru na základe uzavřené platné darovací smlouvy s uvedenou organizací jako realizátorem projektu.