Jsme Čistá Plzeň s.r.o. Od září 2015 na základě smlouvy se statutárním městem Plzeň zajišťujeme provoz celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem.

Naším stoprocentním vlastníkem je město Plzeň. Kromě svozu a nakládání s odpadem nabízíme firmám i občanů řadu dalších služeb.