Zaměstnanci společnosti Čistá Plzeň zahájili svoz a odstraňování vánočních stromků z ulic města. Obyvatelé města mohou své použité vánoční stromky zbavené všech ozdob, háčků a igelitových obalů odkládat vedle kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěné mimo vnitrobloky domů. Odložené vánoční stromky mohou být vcelku a lidé je tak nemusí rozřezávat na menší kusy.

Dle vyjádření společnosti Čistá Plzeň s.r.o, která od září 2015 zajišťuje provoz celoměstského systémunakládání s komunálním odpadem, budou použité vánoční stromky odváženy postupně a to v průběhu celého ledna. Po naštěpkování poslouží  následně jako palivo.