O nás

Zelené město představuje projekt, který si dal za cíl zlepšit kvalitu života Plzeňanů. Tento záměr dává vzniknout neformálnímu, nepolitickému a otevřenému sdružení, které k dnešnímu dni spojuje město Plzeň, Plzeňský kraj, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Plzeňskou teplárenskou, a.s., VODÁRNU PLZEŇ a.s., ŠKODU TRANSPORTATION a.s. a Plzeňský Prazdroj, a. s.

Výše uvedené subjekty se snaží minimalizovat dopady na životní prostředí v Plzni v působnosti svých oborů podnikání a ve svých kompetencích podporují ochranu životního prostředí. Sdružení má za cíl vzájemnou spoluprací zúčastněných subjektů znásobit výsledky těchto odpovědných přístupů a zlepšit kulturu života pro Plzeňany.

Hlavní cíl

Vytvoření zdravějšího a přátelštějšího prostředí pro život v Plzni.

Čisté ovzduší

 • centrum bez spalovacích motorů
 • podpora závislé trakce
 • energetické využití odpadu
 • centrální zásobování teplem

Čistá voda

 • pravidla pro šetrnější zacházení s vodou
 • pravidla pro ekologické hospodaření v okolí vodních toků

Ekologická doprava

 • podpora elektromobility
 • vázané trakce
 • nastavení emisních limitů
 • omezení negativních vlivů IAD

Odpovědné a šetrné nakládání s odpady

 • vyhláška o nakládání s odpady
 • řešení tříděného odpadu
 • odpadní kaly