V pátek 29. 4 se uskutečnil první ročník festivalu Zelené město, kde měli nejen obyvatelé Plzně možnost seznámit s aktivitami stejnojmeného seskupení.

Festival, kde se zábavnou i hravou formou návštevníci dozvěděli, jak chránit přírodu, jak udělat město zelenější i jak se chovat šetrně k životnímu prostředí navštívilo také mnoho žáků plzeňských základních škol. Místem konání byla plzeňská Proluka a k ní přilehlé Křižíkovy a Šafaříkovy sady. Zde je malé ohlédnutí za úspěšným prvním ročníkem.