Záchranná stanice živočichů Plzeň v ulici Zábělská 75 na Doubravce funguje již 30 let. Nyní chtějí plzeňští ochránci vybudovat nové léčebné zařízení, které by odpovídalo současným normám a nadále sloužilo pomoci zvířatům. Překážkou byl ale doposud Územní plán Plzně, i proto zastupitelé schválili zahájení pořizování jeho třetí změny. 

„Důvodem pro pořízení třetí změny Územního plánu Plzně je zájem města umožnit modernizaci, rekonstrukci a rozšíření stávající Záchranné stanice živočichů Plzeň v části lokality 4_47 Chlum – Zábělá. Tato lokalita je vymezená v územním plánu jako plocha přírodní, která neumožňuje navrhované využití. Část lokality je navržena ke změně tak, aby byla umožněna právě rekonstrukce zázemí záchranářů. Zpracovatelem změny bude Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který byl rovněž zpracovatelem územního plánu. Předpokladem je, že touto změnou nedojde ke změně jeho koncepce,“ řekl první náměstek primátora Pavel Bosák.

„Zastupitelé města v letošním roce schválili převod pozemku, na kterém stojí záchranná stanice, za symbolickou korunu, nyní jsme odstranili další administrativní překážku v podobě zahájení pořizování změny Územního plánu Plzně. Město záchrannou stanici živočichů podporuje finančně, letos obdržela 620 tisíc korun na činnost a odborný servis, který zvířatům i obyvatelům města poskytuje, na příští rok jsme schválili stejnou částku. Budeme se snažit podpořit také projekt nového zázemí ochránců zvířat,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

„Po 30 letech potřebujeme nové léčebné i chovatelské zázemí s většími voliérami a ošetřovnou včetně sociálního zázemí a šatny, tak abychom splňovali současné předpisy a normy,“ řekl Karel Makoň, předseda spolku DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň. Připomněl, že již před třemi lety chtěli vybudovat novou stanici zcela na zelené louce, která by vyrostla zhruba půl kilometru od současné. „Měli jsme zpracovanou i studii, vybudovali bychom prvotřídní zařízení, ale vzhledem k současné ekonomické situaci, to za původních cca 30 až 40 milionů nevybudujeme. Proto se ze záměrem vracíme zpět na stávající adresu a řešíme celkovou rekonstrukci, modernizaci a rozšíření stávajícího léčebného areálu. Za výhodu považujeme i to že po třiceti letech činnosti víme úplně přesně co chceme a zároveň usilujeme i to, aby nové zařízení bylo funkční provozně i ekonomicky udržitelnou chloubou našeho města a kraje,“ doplnil Karel Makoň.

Záchranáři nahradí současné dřevěné objekty novými většími, které budou zděné. Ve dvou objektech vznikne provozní místnost, sklady, sociální a technické zázemí, ošetřovna, dílna vše se zelenou střechou. Navazovat budou venkovní expozice a voliéry. „V letošním roce budeme mít hotový projekt. Odhadované náklady jsou zatím do 15 milionů korun a děkujeme vedení města a Zastupitelstvu města Plzně za operativní jednání, podporu a výrazný posun v naší věci,“ dodal Karel Makoň.

Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva (DES OP) je nezisková organizace s celorepublikovou působností specializující se na praktickou ochranu přírody a životního prostředí. Spolek byl založen již v roce 1992 a působí hlavně na území Plzeňského kraje, přičemž mezi jeho hlavní cíle patří tři základní projekty: provozování záchranné stanice živočichů, zabezpečení chodu léčebného a chovatelského zázemí včetně poskytování odborného servisu, dále projekty druhové ochrany zaměřené na preventivní ochranná opatření, která zabraňují poraňování volně žijících živočichů a v neposlední řadě se spolek zaměřuje na projekty ekologické výchovy. Základním posláním a cílem DES OP je pomáhat volně žijícím živočichům, praktické ochraně přírody a životnímu prostředí. Chtějí spoluvytvářet pozitivní vztah veřejnosti ke zvířatům a přírodě, eliminovat negativní důsledky lidské činnosti na život volně žijících zvířat i přírody jako takové a motivovat k jejich ochraně.