Bezpečně na kole z Plzně do Zruče přináší dokončený úsek cyklostezky za Bílou Horou směrem na Zruč. Nový úsek v šíři třech metrů a dlouhý 248 metrů umožní objet pro cyklisty nebezpečnou část na ulici 28. října. Město má již cyklostezku zkolaudovanou. Celkové náklady na její stavbu činily čtyři miliony korun včetně DPH.

„Cyklodoprava patří mezi naše priority. Chceme se zaměřit nejen na budování nových úseků a lepší propojení těch stávajících, ale i na celkové zvýšení bezpečnosti cyklistů ve městě a jeho bezprostředním okolí. Jedná se o jednu z oblastí, kterou chceme z pozice města rozvíjet společně s Plzeňským krajem,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Nově vybudovaná část navazuje na cyklistickou stezku do obce Zruč–Senec, která kopíruje danou silnici II/231. Byť se jedná o poměrně krátký úsek za místní částí Bílá Hora, je stěžejní pro bezpečnost cyklistů a pěších, jelikož nemusí využít frekventované silnice. Opačný konec je navázán na účelovou komunikaci – lesní cestu, která vede v prodloužení ulice Zručská cesta,“ vysvětlil technický náměstek primátora Plzně Pavel Bosák, do jehož gesce patří odbor investic, který měl stavební akci na starost.

„Na nevhodné ukončení stezky od Zruče-Sence si cyklisté často stěžovali, proto jsme hledali řešení, jak na stávající úsek navázat,“ uvedl Jan Hakl, vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně.

Nový úsek je součástí jedné z cyklovýpadovek, tedy páteřních cyklistických komunikací využívaných nejen pro rekreační jízdu, ale také pro běžnou dojížďku do práce či do školy. I proto bylo při nové cyklostezce vybudováno veřejné osvětlení, které navazuje na to stávající podél Zručské cesty. Přibylo celkem devět ocelových stožárů vysokých šest metrů s úspornými LED svítidly svítícími jen do spodního poloprostoru.Tři metry široká stezka pro pěší a cyklisty s asfaltovým povrchem je lemována betonovým krajníkem. Před areálem firmy STAKS Group s.r.o., kde stezka od Zruče-Sence dosud končila, nyní pokračuje a stáčí se doleva a vede kolem areálu až ke Zručské cestě, kde navazuje na stávající místní komunikaci, po které se cyklisté bezpečně dostanou na městský cyklistický okruh značený číslem 2151.

Cyklostezka byla 8. listopadu zkolaudována. Stavba byla kromě vlastních zdrojů města Plzně financována z dotačního programu IROP z projektu Cyklostezky Plzeň, etapa 2022. Město na něj získalo dotaci ve výši devět milionů korun. Obsahoval dva úseky – cyklostezku Křimice-Malesice a Bílou Horu, na kterou putovalo z IROP 2,88 milionu korun.