Aplikace PlzniTo získala ocenění v soutěži Chytrá města. Služba, kterou město Plzeň spustilo v dubnu 2015, slouží k upozornění na závady či poškození veřejného majetku města, lidé mohou díky ní jednoduše nahlásit například nefunkční osvětlení, nepořádek v ulicích, poničené dopravní značky a další. Soutěž Chytrá města je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Jejím hlavním cílem je identifikace, hodnocení a podpora realizace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií v rámci problematiky chytrých měst (Smart City). Provoz aplikace PlzniTo zajišťuje Správa informačních technologií města Plzně.

„Aplikace PlzniTo je velmi jednoduchý a efektivní způsob, jak nám Plzeňané mohou nahlásit závadu ve veřejném prostoru. Ocenění a uznání odborné veřejnosti mě velmi těší a vnímám ho jako potvrzení našich poznatků z praxe. Za každý podnět jsme samozřejmě moc rádi, protože i díky tomu můžeme společně s našimi občany udržovat v našem městě pořádek,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký.

Západočeská metropole si za aplikaci odnáší v soutěži Chytrá města prvenství v kategorii Projekt pro města s 50 až 200 tisíci obyvateli. „Aplikace funguje už sedmým rokem a za tu dobu skrze ni lidé nahlásili přes 26 tisíc závad. Nejčastěji upozorňují na černé skládky, závady na chodnících, dopravních značeních nebo cyklostezkách. Často se objevují také upozornění na poškozené dětské prvky nebo nefunkční veřejné osvětlení,“ řekla Vladislava Smetanová, vedoucí Kontaktního centra Správy informačních technologií města Plzně.

Práce s aplikací je podle Daniela Kůse, radního města Plzeň pro Smart City a podporu podnikání, velmi snadná: „Asi nejjednodušší je stáhnout si aplikaci do chytrého telefonu. Pokud někde vidím závadu, stačí ji vyfotit, nahrát do aplikace a krátce popsat. Místo se buď samo označí skrze aktivní GPS lokátor, nebo jej můžete označit v mapě. Hlášení obdrží pracovníci kontaktního centra, ti jej obratem předají kompetentním úředníkům, kteří začnou pracovat na odstranění problému. Občan tak vůbec nemusí řešit, na koho se obrátit. Zároveň nechybí zpětná vazba, ohlašovatel je informován také o průběhu řešení závady.“

PlzniTo ale mohou využívat i lidé, kteří chytrý telefon nevlastní nebo si nic stahovat nechtějí. „Aplikace funguje i na počítači nebo v telefonu s webovým rozhraním plznito.cz, každopádně hlášení podaná skrze mobilní aplikaci jednoznačně převažují,“ doplnil ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.

Soutěž Chytrá města je určena nejen pro města, obce, kraje, ale také pro dodavatele chytrých řešení, kteří se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci Smart City. Soutěžní klání pořádá nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú., za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je současně také vyhlašovatelem jednotlivých ročníků, včetně letošního šestého ročníku. Více informací je k dispozici na https://www.soutezchytramesta.cz.