Zelené střechy jsou důležitou součástí tzv. zelené infrastruktury. Dlouhodobě se pro svůj jednoznačný přínos dostávají do popředí zájmu odborné i laické veřejnosti. Spoluvytváří zdravé městské prostředí, šetří energii, snižují prašnost a zlepšují mikroklima dané oblasti. I proto se ozelenění střech dostalo do projektu probíhající rekonstrukce vozovny Slovany.

“Dopravní stavby pro zabezpečení veřejné dopravy jsou typickým příkladem, kde nelze z technických a technologických důvodů běžně umístit zeleň v úrovni komunikace. Přitom právě obrovské haly nabízejí velké množství ploch pro ozelenění. Jejich střechy ale prozatím zůstávaly pouze místem pro umístění technologií. A právě to jsme se rozhodli v rámci rekonstrukce změnit,  přibližuje záměr zbudování zelené střechy technický ředitel Filip Švec.

Po různých peripetiích v rámci přípravy projektové dokumentace dotáhli zástupci PMDP svůj záměr k dokonalosti a k zelené střeše přidali i prvky pro hospodaření s dešťovou vodou. Tím vznikl unikátní projekt nové moderní vozovny rozšířený i o tzv. „modro-zelenou“ infrastrukturu. “Naše nová vozovna nyní obsahuje soubor prvků, které umí jak snížit teplotní zatížení okolí, tak i nakládat s dešťovou vodou,” doplňuje Filip Švec.

Čistá plocha ozeleněných střech je nyní cca 13,5 tis. metrů čtverečních a celkový objem retenční nádrže je 325 metrů kubických. Nejdůležitějším faktorem celého projektu je zajištění funkčního propojení celého systému. Skladba zelené střechy byla proto navržena tak, aby optimalizovala náklady na konstrukci hal i budov a zároveň zadržela co nejvíce dešťové vody. 

“Naše zelené střechy zadrží až 15 litrů vody na metr čtvereční, což zásadně přispívá k udržení života v rozchodníkovém koberci a také ke zpomalení odtoku vody z ploch střech. Přebytečná voda pak odteče do retenční jímky, odkud ji budeme dále využívat pro mytí tramvajových vozidel nebo pro zalévání popínavých rostlin na fasádě nové administrativní budovy a protihlukové zdi,” popisuje Pavel Ondovčák, vedoucí přípravy investic. 

Projekt nové vozovny, která bude mít mimo zelených střech i zelené fasády na administrativní budově a protihlukové zdi, tak dostává i zcela ojedinělý urbanistický rozměr.