Celkem 60 kníratých vozů městské hromadné dopravy (MHD) mohli lidé vidět v ulicích města Plzně během měsíce listopadu. Plzeňské městské dopravní podniky se opět připojily k osvětové kampani Movember, jejíž cílem je upozornit na důležitost prevence a nebezpečí typicky mužské formy rakoviny, mezi které patří rakovina prostaty a varlat. Kampaň za mužské zdraví v České republice pravidelně v listopadu pořádá Nadační fond Muži proti rakovině. 

Symbolem osvětové akce Movember je knír, který si zapojení muži nechávají růst po dobu celého listopadu, čímž ve svém okolí upozorňují nadůležitost prevence, která se v případě zmíněných nemocí velmi často podceňuje.

„V Plzni vyjelo 20 tramvají, 20 trolejbusů a 20 autobusů s nalepenými kníry na čelech vozů. Stejně jako v předchozích letech i letos pořádáme finanční sbírku mezi našimi zaměstnanci a celý výtěžek po skončení akce předáme Nadačnímu fondu Muži proti rakovině,“ informoval René Vávro z Plzeňských městských dopravních podniků.

Plzeň není v České republice jediná, kde se dopravní podniky do kampaně zapojily. V celkem 11 městech vyjedou takto ozdobené vozy MHD. „Kníraté vozy v českých městech letos už popáté upozorňují na důležitou prevenci, a z netradičního nápadu se tak stala moc pěkná tradice. Mezi našimi řidiči výrazně převažují muži, takže informace o mužském zdraví sdílíme nejen s veřejností, ale dostanou se také do našich zaměstnaneckých časopisů nebo na nástěnky ve vozovnách,“ uvedl předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán.

“Plzeňské městské dopravní podniky patří k pravidelným partnerům akce. Díky nim se potřebná osvěta dostává nenásilnou formou a vhodnou formou do veřejného prostoru, což celé akci velmi pomáhá. Jen rakovina prostaty je v České republice ročně diagnostikována zhruba osmi tisícům mužům a stejně jako u každé nemoci jde o čas tozn. včasnou diagnózu, která je přímo závislá na prevenci,” oceňuje zapojení PMDP koordinátor Movemberu Jirka Hofreitr z Nadačního fondu Muži proti rakovině

Do osvětová kampaně Movember se každoročně zapojuje řada zemí, Česká republika prostřednictvím Nadačního fondu Muži proti rakovině, který se od svého vzniku v roce 2012 snaží zlepšit povědomí o nutnosti preventivních prohlídek mužských pohlavních orgánů. Nadační fond podporuje výzkumné projekty a rozvoj léčby urologických nádorů, šíří osvětu a pomáhá získat finanční zdroje na nákupy přístrojového vybavení pro léčbu onkologických pacientů. Rakovina prostaty je přitom jedním z nejvíce asymptomatických druhů rakovin. Společně s rakovinou varlat patří mezi nejčastější mužská nádorová onemocnění.