Tramvajovou trať v Plaské ulici v Bolevci, která prošla rozsáhlou modernizací, nechala Správa veřejného statku města Plzně osadit zelení. Ta zlepší vzhled celé komunikace, ale zároveň sníží prašnost i hluk projíždějících tramvají. Jedná se již o druhou zelenou tramvajovou trať po úseku na Slovanské aleji. Část zelených rozchodníků byla již zasazena do tramvajového pásu a zalita,  zbytek na osazení ještě čeká, přičemž práce na zatravnění pásu probíhají postupně.

Kolejiště je osazeno vodozádržnou podkladovou vrstvou pro zeleň, na níž jsou následně vysázené suchomilné rozchodníky.

Tramvajová trať linky č. 1 od manipulační konečné v Mozartově ulici do Bolevce byla otevřena 25. května 1990 a po více než 30 letech provozu byla již ve špatném technickém stavu vyžadujícím rekonstrukci. V tomto úseku jezdily tramvaje po konstrukci tvořené kolejnicemi na dřevěných pražcích ve štěrkovém loži. Délka rekonstruované části dvoukolejné tramvajové trati je zhruba 850 metrů a nezahrnuje krátký úsek v křižovatce ulic Plaské s Okounovou, který již dříve prošel obnovou, a točnu na konečné v Bolevci. Nové lepší koleje i jejich uložení pro tišší jízdu byly položeny právě v rámci zmíněné rekonstrukce, kde bylo použito i několik zajímavých novinek. 

Kolejový rošt byl v přímém úseku nově vystavěn z pražců z předepjatého betonu a mimo krátké úseky v křižovatkách se poprvé v Plzni osadil kolejnicemi tzv. železničního tvaru bez typického tramvajového žlábku. Uložení kolejnic s novými komponenty z recyklované pryže tlumí hluk a vibrace kolejnic.

Rekonstrukci tramvajové tratě v Bolevci zajišťovala Správa veřejného statku města Plzně.