Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) podepsaly v polovině září 2020 smlouvu se zhotovitelem rekonstrukce tramvajové vozovny na Slovanech, kterým bude konsorcium tří firem pod společným názvem Společnost Vozovna Slovany. Rekonstrukce vozovny, která je již dlouhou dobu nevyhovující v rámci kapacity, technického stavu budov, vybavení i zázemí pro zaměstnance, začala v listopadu 2020 a potrvá do konce roku 2022. 

Vozovna Slovany sloužila svému účelu již od roku 1943 a byla postavena pro tramvaje s výrazně nižší hmotností, než jakou mají současné vozy.

„Jedná se o nezbytnou investici, jelikož váha tramvají, které jsou v současné době ve vozovně odstaveny, je často až šestinásobná. Na špatném technickém stavu se ale kromě podstatně vyšší hmotnosti tramvají postupně začal podepisovat zejména nevhodný materiál použitý pro stavbu betonového podloží a již před šesti lety byl odborníky stav hal ve vozovně označen za kritický,“ popsal potřebu rekonstrukce Roman Zarzycký, první náměstek primátora a předseda představenstva PMDP.

Rekonstrukce vozovny na Slovanech přinese i podstatné zlepšení životního prostředí v okolí, a to jak z pohledu hlukové zátěže, kde se povedlo snížit hlukovou zátěž na požadovanou úroveň, tak i z pohledu tepelné zátěže, a to zřízením zelené střechy. Zelená střecha dále umožní i akumulaci dešťové vody. Přebytečná voda ze zelených střech bude jímána do nádrže a bude využita jako technologická voda pro mytí tramvajových vozidel.

„Plánovaná rekonstrukce v hodnotě 1,697 miliardy korun vyřeší i další problémy, jelikož počítá s umístěním dosud chybějící myčky tramvají, diagnostiky kol, průjezdnými kolejemi usnadňujícími provoz ve vozovně či novou administrativní budovou,“ dodal Roman Zarzycký

PMDP zažádaly o dotaci ve výši 720 milionů korun přes ITI Plzeňské metropolitní oblasti.