Při dopravní obsluze místní čtvrti Vinice spotřebují autobusy v pracovní den přibližně 1000 litrů motorové nafty. Spalováním nafty vznikající emise a prach, které negativně zatěžují životní prostředí obyvatel.

Na konci osmdesátých let minulého století byla v Plzni zahájena výstavba panelového sídliště Vinice, která zastavena krátce po společenských změnách v roce 1990. Stavebně se podařilo dokončit jen její část jižně od ulice Na Chmelnicích. Později panelovou výstavbu doplnily činžovní a rodinné domky tzv. Obytné zóny Sylván. Pro dopravní obsluhu území Vinic je klíčová ulice Na Chmelnicích, v jejímž existujícím dělícím pásu bylo před rokem 1990 počítáno s tramvajovou tratí, která měla mít konečnou v další plánované zástavbě pod Sylvánem. Trať však nebyla v té době realizována a území tak obsluhuje velmi frekventovaná autobusová linka č. 41. 

Ta přepravuje na Vinice denně podobný počet cestujících jako tramvajová linka do Bolevce (cca 4000). V současnosti má na Vinicích trvalé bydliště asi 7500 obyvatel. Dalších asi 5000 bude bydlet v docházkové vzdálenosti od trati v chystané zástavbě podle projektu Vinice-sever.

Podstatná část trasy tramvaje je územně připravena na vložení vlastní tramvajové dráhy. Město Plzeň dodnes převážnou část trasy tramvaje chrání územně strategickými dokumenty pro možnou budoucí dostavbu. Právě další plánované rozšiřování bytové výstavby podle projektu Vinice-sever znamená nový podnět k realizaci záměru.

V září letošního roku měli obyvatelé Vinic poprvé možnost usednout do tramvaje přímo na svém sídlišti. Město Plzeň prostřednictvím zaměstnanců z Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy (SVSMP) projednávalo záměr na výstavbu tramvajové trati s obyvateli sídliště a při té příležitosti byla v místě projednání dočasně odstavena tramvaj. Stejná tramvaj se následně objevovala v běžném provozu a upozorňovala na záměr celovozovým polepem. 

S tramvajovou tratí na Vinice se počítalo v podstatě již od 70. let minulého století a její výstavba je klíčová pro další rozvoj v oblasti severně od Brněnské ulice. Nyní se záměr připravuje k projednání v Radě města Plzně a v případě, že bude tento podpořen, budou zintenzivněny práce směřující k jeho realizaci. Cílový termín zprovoznění tratě mezi roky 2027-2030 umožní čerpání dotačních titulů z evropských fondů, které mohou pokrýt až 85% nákladů na tento projekt. Po dokončení výstavby dojde k doplnění číselné řady tramvajových linek o linku 3, která Vinice propojí se sady Pětatřicátníků, hlavním nádražím a Mikulášským náměstím. Více o záměru tramvajové trati na Vinice najdete na stránkách www.trojkounavinice.cz.