Plzeň patří z pohledu provozu MHD dlouhodobě mezi nejekologičtější města v republice, vždyť více než 2/3 výkonů MHD jsou uskutečňovány vozidly využívajícími elektřinu jako zdroj svého pohonu. Odhlédneme-li však od provozu tramvají, trolejbusy drží jen 40% podíl, proti autobusy vykonávaným 60% podílu na celkovém výkonu. Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel jasně říká, že v roce 2030 budeme muset dosáhnout opačného poměru (tramvaje nelze započítat).

S tímto významně pomůže plánované nahrazení linek 33 a 40 trolejbusovou dopravou, přičemž díky využití trolejbusů s bateriemi postačí zatrolejovat nejnáročnější úseky, kde bude trolejbus stoupat směrem na Košutku. Na rovinách a při jízdě v opačném směru bude trolejbus využívat baterii. V příštím roce bude vypracována projektová dokumentace ve stupni DÚR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) a v případě kladného projednání celé stavby by se mohla stavba realizovat za podpory z fondů EU v roce 2025.