PMDP, a.s. jako člen Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) se znovu zapojilo do osvětové akce Movember, kterou v České republice organizuje Nadační fond Muži proti rakovině. Tramvaje, trolejbusy a autobusy celý listopad už počtvrté jezdily s nalepenými kníry na čele vozu. Cílem je upozornit na důležitost prevence v oblasti mužského zdraví.

Plzeňské městské dopravní podniky stejně jako ostatní zapojené dopravní podniky v jedenácti českých městech informují cestující o nutnosti prevence rakoviny prostaty a varlat na letácích ve vozech i na svých sociálních sítí.

„Vozy městské veřejné dopravy potkává denně spousta lidí, navíc ty kníraté opravdu zaujmou. Proto si myslím, že osvětu touto formou můžeme šířit ve velkém, a podpořit tak projekt, který má opravdu smysl. V boji s rakovinou je nejdůležitější prevence a včasný záchyt nemoci a díky nadačnímu fondu Muži proti rakovině se propagace tohoto tématu dostává do povědomí široké veřejnosti,“ řekl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Spolupráce mezi organizátorem kampaně Movember a SDP ČR, jehož je PMDP, a.s. součástí začala v roce 2018, kdy vyjely kníraté vozy do ulic poprvé. Každoročně se akce se velkému ohlasu.

V plzeňských tramvajích vznikla i dvě videa na podporu listopadové akce, která každoročně usiluje o změnu pohledu na mužské zdraví, na nebezpečí rakoviny prostaty, varlat a psychycké problémy s tím spojené.

Zvyšující se povědomí o akci s sebou přináší i větší znalosti v oblasti prevence a nutnosti vyšetření, ať už se jedná o rakovinu prostaty či varlat. „Povědomí o Movemberu roste každým rokem, kdy se do akce zapojuje stále větší množství účastníků, kteří chtějí vyjádřit podporu nemocným a šířit osvětu o mužském zdraví ve svém okolí. Cílem samozřejmě není pouze změna vzhledu muže na jeden měsíc, ale celková změna přístupu k prevenci rakoviny prostaty a varlat. Například karcinom prostaty patří k nejčastějším nádorovým onemocněním mužů. Ročně si jen v Čechách vyslechne diagnózu v průměru 8 000 mužů. Pokud se ale zhoubný

nádor prostaty podaří odhalit včas, je zpravidla dobře léčitelný,“ říká prof. Roman Zachoval, předseda České urologické společnosti a zakladatel Nadačního fondu Muži proti rakovině.

PMDP, a.s. opět do akce zapojili i své zaměstnance, kteří mezi sebou vybrali 9000 Kč, které byly předány Nadačnímu fondu Muži proti rakovině. Ten se od svého vzniku v roce 2012 snaží zlepšit povědomí o nutnosti preventivních prohlídek mužských pohlavních orgánů, podporuje výzkumné projekty a rozvoj léčby urologických nádorů, šíří osvětu a pomáhá získávat finanční zdroje na nákupy přístrojového vybavení pro léčbu onkologických pacientů.