Jarní pestrobarevnou podívanou v sadovém okruhu v okolí historického jádra Plzně začínají nahrazovat letničky. V úterý 24. května zahájili zahradníci  výsadbu letniček, které nahradí jarní cibuloviny. V sadovém okruhu bude vysazeno 24 druhů a kultivarů letniček v celkovém počtu 7 200 kusů.

„Vloni jsme vysázeli 6 500 tisíce letniček, letos je to 7 200 kusů. S výsadbou se každoročně čeká až na konec května, důvodem je jednak dokvetení cibulovin a v neposlední řadě také hrozící přízemní mrazíky, které jsou pro většinu letničkových druhů fatální. Některé záhony budou explodovat zářivými žlutými, oranžovými, cihlovými a rudými barvami v podání několika kultivarů afrikánů, krásnooček, cínií či rudbékií a na dalších bude rozehrána jemnější pastelová přehlídka v barevné kombinaci stříbrno-růžovo-fialovo-modrá, o kterou se postarají astry, šalvěje, krásenky či vysoké verbeny. Doplňkem všech záhonů budou různé okrasné druhy trav, které záhony pohledově zjemní a dodají jim dynamiku,“ “ vysvětlila Lucie Davídková, vedoucí oddělení městské zeleně Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně.

Letničky vystřídají jarní skladbu narcisů, tulipánů, hyacintů, modřenců, ladoněk a řepčíků.

„V sadovém okruhu okolo historického centra města je zhruba 528 metrů čtverečních záhonů a na nich se pravidelně každý rok střídají jarní cibuloviny a letničky. Barevné kompozice i druhová skladba letničkových záhonů se každoročně mění,“ doplňuje Lucie Davídková.

Travnaté plochy v sadovém okruhu slouží jako pobytové trávníky k posezení, poležení i konání řady kulturních a společenských akcí. 

V rámci údržby a péče dochází k pravidelnému týdennímu sečení i pravidelnému prořezávání a provzdušnění travního drnu v rámci vertikulace, což podporuje odnožování travin a udržení hustého a souvislého porostu.

Zalévání záhonů i trávníků je v sadovém okruhu zajišťuje vodovodní řad. Část Kopeckého sadů je ale zavlažována vodou čerpanou z řeky Mže. V sadovém okruhu je také zhruba 2,5 tisíce metrů čtverečních trvalkových záhonů, keřové výsadby, živých plotů nebo popínavých rostlin. V Mlýnské strouze jsou navíc vysázeny i vodní a bahenní rostliny.