Na Dubové hoře v Liticích přibyla v pořadí již třináctá naučná stezka, kterou připravila Správa veřejného statku města Plzně. Nová stezka měří 1,6 kilometru a je na ní celkem osm zastavení s tabulemi a herními prvky, které jsou určeny především pro předškoláky a děti na prvním stupni základních škol. Město Plzeň vynaložilo na  její realizaci 265 tisíc korun včetně DPH.

Město Plzeň vlastní na 4100 hektarů lesních porostů, z toho 1859 hektarů lesů plní zvýšenou rekreační funkci. „Údržba městských lesů není levná záležitost a výši nákladů na ni mohou občané svým chováním významně ovlivnit. Budování naučných stezek v lesích a lesoparcích pomáhá vytvářet kladný vztah dospělých i dětí k prostředí kolem nás. Nová naučná stezka využívá herních prvků, které jsou zajímavé hlavně pro menší děti,“ vysvětlil primátor Pavel Šindelář.

Vloni Úsek lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně realizoval záměr nové naučné stezky na Dubové hoře v Liticích. „Zeleň ve městě je pro nás důležitá. Vztah k ní se vytváří již v mládí, proto jsme se zaměřili na menší děti, kterým chceme hravou formou představit les a život v něm,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Návštěvníkům, kteří chtějí k místu dojet autem, se doporučuje zaparkovat vůz například u hřbitova v Liticích. „Litice se v horní části obce rozrůstají a bydlí tu hodně mladých rodin, které možnost procházky po nové naučné stezce jistě uvítají,“ zmínila starostka Městského obvodu Plzeň 6-Litice Blanka Kantová.

Na tabulích stezky si malí i velcí návštěvníci mohou vyzkoušet, zda poznají stopy lesní zvěře, druhy stromů a dozví se například i proč smrky schnou kvůli napadení kůrovcem. Na jedné ze zastávek stezky mohou také hledat ptáky přímo v koruně stromu, na dřevěném pexesu si mohou procvičit tvary stop zvěře, listů stromů a lesní zvířata. „Chtěli jsme, aby se procházka po stezce dětem líbila a byla pro ně spíš hrou než učením, přestože se na ní o přírodě hodně naučí,. Inspirovali jsme se při návštěvě městských lesů v Hradci Králové,“ popsal vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.

Trasa nové naučné stezky začíná u vyhlídky na Dubové hoře, vede lesem a končí na cestě vedoucí ke Kotkově chatě. Vede po zpevněných cestách a stezkách, po kterých bez obtíží projede i kočárek. Na trase stezky jsou dvě odpočinková místa s lavičkami. Procházku s dětmi včetně plnění úkolů  zabere přibližně dvě hodiny. „Po absolvování trasy naučné stezky Dubová hora se mohou návštevníci vrátit ke hřbitovu po trase Pomologické stezky, která vede za nově postavenými domky v souběhu s ulicí V Aleji až k začátku naučné stezky Dubová hora. Na její trase je i odpočívadlo s lavičkami a infotabulí, která je věnována starým odrůdám ovocných stromů. Je tam vysazeno 56 stromů, hlavně jabloní, ale také třešní a slivoní. Celý okruh má pak 2,4 kilometru,“ dodal Richard Havelka.

Informace o nové naučné stezce lze najít na stránkách plzeňských naučných stezek ZDE.