Architektonická otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh řešení stavby Plavecký bazén Borská pole zná svého vítěze. Porota ocenila tři z patnácti zaslaných návrhů. Příčku nejvyšší získal plzeňský tým AVE architekt, a. s. Po projednání výsledků v Zastupitelstvu města Plzně začne město jednat s vítězem o pořízení kompletní dokumentace pro tuto stavbu.

„Osobně mám velkou radost z počtu účastníků soutěže. Patnáct návrhů od renomovaných známých architektů až po mladá progresivní začínající studia nám dalo svobodu ve výběru, mohli jsme hodnotit z různých hledisek, porovnávat jednotlivá řešení a za to všem zúčastněným děkuji. Věřím, že jsme pro Plzeňany vybrali skutečně ten nejlepší návrh nového borského bazénu,“ řekl primátor Pavel Šindelář.

Novostavba plaveckého bazénu bude stát na Borských polích v těsném sousedství Západočeské univerzity a bude dostupná také tramvajovou linkou. Jedná se o bazénovou multifunkční a relaxační plaveckou halu s venkovními bazény, sportovišti a rekreační plochou. Bazén je náhradou za zastaralý plavecký bazén v Kozinově ulici v Plzni, který provozuje SK Radbuza Plzeň, z. s. Sloužit bude plaveckému klubu, záchranářům i veřejnosti.

Vítězný návrh vhodně doplňuje urbanistickou strukturu, přesvědčivě definuje průběh uliční čáry a rozhraní veřejného prostoru. Respektuje urbanistické vazby v okolí, hlavní vstup orientuje ze severu ve vazbě na zastávky MHD. Venkovní sportovní plochy jsou umístěny do intimního prostoru vnitřního dvora v návaznosti na budoucí park. Navržená veřejná prostranství mají adekvátní měřítko a kvalitu. „Architektonické řešení vychází z navržených konstrukcí odpovídající dané funkci. Provozní řešení je jasné, přehledné a navržená etapizovatelnost je realizovatelná. Porota hodnotí kladně možnost provozovat jednotlivé části samostatně, nezávisle,“ přiblížila Stanislava Maronová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, která měla soutěž na starost. Podle poroty také ekonomie provozu vychází z jednoduchého, adekvátně dimenzovaného a přehledného dispozičního řešení. Ačkoliv se konstrukce zdá utilitární, v dalších fázích dopracovávání návrhu bude nutno se zaměřit na tepelně technické vlastnosti všech druhů obvodových plášťů.

1. cena – návrh č. 13 – účastník: AVE architekt, a. s., autoři: Ing. arch. Václav Ulč, Ing. arch. Václav Ulč ml., Ing. arch. Barbora Červeňová

2. cena – návrh č. 7 – účastník: CUBOID ARCHITEKTI s. r. o., autoři: Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdaléna Pappová

3. cena – návrh č. 10 – účastník: Ing. arch. Martin Křivánek + FARA-ON union, s. r. o., Ing. et Ing. arch. Rudolf Müller, autoři: Ing. arch. Martin Křivánek, Ing. et Ing. arch. Rudolf Müller, Ing. arch. Petra Krajčová

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně připravil výstavu všech návrhů, které je možné zhlédnout v prostorách knihovny Západočeské univerzity v Plzni (Univerzitní 2732/8) od 10. května do 3. června v otevírací době knihovny: pondělí–čtvrtek 8 – 20 hodin a pátek od 8 do 15 hodin.