Podobně jako řada dalších českých měst, řeší aktuálně i město Plzeň optimalizaci množství vody potřebné k závlaze veřejných prostranství v souvislosti s delšími obdobími sucha, nárazovými úhrny srážek a klimatickou změnou. I z tohoto důvodu byla v loňském roce navázána spolupráce s firmou PlantControl s.r.o., která  rámci testovacího projektu nainstalovala jednu smart řídící jednotku v na systém automatické závlahy v Borském parku.

Zmíněný systém je schopen na dálku řídit a upravovat nastavení závlahového systému, zapínat a vypínat ventily, upravovat množství vody na základě předpovědi počasí a zároveň ze senzorů měřících teplotu, vlhkost půdy, množství srážek a dalších faktorů. Správce závlahového systému může vše na dálku kontrolovat, korigovat a upravit.

Zkušební provoz smart technologie z Borského parku přinesl pozitivní výsledky. „Chytrou závlahu jsme se rozhodli použít i v další lokalitě, kde je pro zálivku využívána pitná voda z řadu, aby došlo k jejímu šetření a hospodárnému využívání. Konkrétně bylo v červenci instalováno deset chytrých řídících jednotek ve Smetanových a Kopeckého sadech, v sadech Pětatřicátníků a sadech 5. května,“ uvedla Lucie Davídková, vedoucí oddělení městského zeleně magistrátního odboru životního prostředí.

Město Plzeň v letošním roce zaplatilo za zmíněné smart technologie celkem 100 tisíc korun.