Město po dvacetiletém provozu opravilo Slunečnou lávku v Českém údolí v Plzni na Borech. Vzhledem k postupující hnilobě byly dřevěné mostové fošny nahrazeny novými a došlo i na novou protikorozní úpravu. Lávku, která umožňuje přejít přes řeku Radbuzu z Borského parku do chatové oblasti Výsluní, pravidelně využívají pěší a cyklisté. Oprava za téměř dva miliony korun trvala měsíc a zajišťovala ji Správa veřejného statku města Plzně.

„Město Plzeň má ve správě 62 lávek a průběžně je opravuje, aby byly bezpečné. Někdy jde jen o menší opravy, jindy o větší zásah, který lávce zajistí delší životnost. Stav lávek průběžně monitorujeme, aby pohyb po nich byl pro jejich uživatele bezpečný,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Stávající lávka přes Radbuzu v Českém údolí s označením PM-030 byla vybudována v roce 2003 a od té doby se na ní prováděly pouze běžná údržba a drobné opravy. Po téměř dvaceti letech tedy došlo na první větší opravu. Celá konstrukce lávky byla postupně očištěna tlakovou vodou a nově natřena. Dosavadní více než 37 metrů dlouhá dřevěná mostovka z dubových fošen byla kvůli postupující hnilobě nahrazena novou. „Mostovka byla postupně rozebrána, konstrukce očištěna. Pak byly provedeny nové nátěry a položeny fošny nové mostovky. Došlo i na opravy opěr a pilířů. Součástí prací bylo také vybudování pevné chráničky vedení veřejného osvětlení, která má zabránit opakovanému poškozování a krádežím kabelů,“ vysvětlil Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně, který měl stavbu na starosti.