Plzeň zajistila v letech 2016 až 2021 částku přesahující 560 milionů korun na spolufinancování staveb státních silnic na svém území.

Město dále podporuje přípravu státních staveb i výkupy a směnami potřebných pozemků. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky jsou v nejbližší době pro Plzeň prioritou stavby, které postupným zkompletováním městského okruhu pozitivně ovlivní dopravu v centru a také stavby umožňující revitalizaci části Klatovské třídy. Vyplývá to z prohlášení, které na konci května na radnici podepsal primátor Pavel Šindelář za účasti ředitele plzeňské krajské správy ŘSD Miroslava Blabola a svého náměstka pro dopravu a životní prostředí Michala Vozobule.

„Podpisem potvrzujeme dlouholetou úspěšnou spolupráci s ŘSD. Ta spočívá ve spoluúčasti na projektové přípravě, v pomoci při získávání potřebných pozemků a financování objektů města na stavbách s předpokládaným zahájením po roce 2022,“ řekl primátor Pavel Šindelář.

Prioritu budou mít stavby, které omezí dopravu v centru a ty které umožní revitalizaci Klatovské třídy v úseku nám. Míru – Borská. Mezi ně patří:

 • I/26 Plzeň, okružní křižovatka Domažlická – Folmavská (stavební úprava),
 • I/20 Plzeň, ul. Jasmínová (stavební úprava),
 • I/27 Plzeň, křižovatka Na Belánce (stavební úprava),
 • I/26 Plzeň, ul. U Prazdroje, vyhrazený jízdní pruh pro MHD,
 • I/20 Plzeň, úsek Jateční (Rokycanská) – Na Roudné,
 • I/27 Plzeň, okružní křižovatka Sukova – Folmavská (stavební úprava),
 • I/27 Plzeň, úsek Sukova – Borská,
 • I/27 Plzeň, přestavba křižovatky Rondel – Karlovarská,
 • I/20 Plzeň, úsek Jasmínová – Jateční (Rokycanská).

Město zároveň požádalo ŘSD o součinnost i na dalších stavbách, které připravuje a které se dotýkají státních silnic I. třídy. Jedná se o stavby:

 • I/20 Doplnění přechodů v křižovatce U Jána (křiž. U Prazdroje – Sirková/Ukrajinská),
 • I/20 Plzeň, revitalizace prostoru u nádraží (úprava křiž. Sirková/Ukrajinská – Americká),
 • I/26 Stavební úpravy křižovatky Skvrňanská – Tylova,
 • I/27 Modernizace tramvajové trati Klatovská,
 • I/20 Dopravní řešení Mikulášská – Mikulášské náměstí.