V pondělí 31. října vyhlásila Obec architektů Národní ceny za architekturu pro rok 2022 ve Veletržním paláci v Praze. Hlavní cenu z celkem přihlášených 255 architektonických projektů si odnesl projekt přestavby bývalé trafostanice na galerijní prostor Kunsthalle Praha autorů Jana Schindlera, Ludvíka Seka, Zuzany Drahotové z SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI. Cenu za celoživotní dílo obdržel Václav Aulický, autor např. Žižkovského vysílače v Praze. Zazářila také Paluba Hamburk z Plzně. Odnesla si jako cenu zelenou kostku za vítězství v kategorii Krajinářská architektura a zahradní tvorba. Ocenění převzali autoři projektu z ateliéru projectstudio8 a za Útvar koncepce a rozvoje města Plzně architekt Jaroslav Holler.

V polovině roku 2021 otevřela Plzeň zásadně proměněné veřejné prostranství u postranního vstupu na hlavní vlakové nádraží a k autobusovému terminálu. V Palubě vzniklo nové infocentrum s vyhlídkovou věží, jejíž součástí je i podesta ve výšce 12 metrů nad terénem, gastro provozy, terasou, pobytovými lavičkami a dalším zázemím. Ze zcela nevlídného prostoru se tak stala nová reprezentativní vstupní brána do krajské metropole.

„Paluba Hamburk rozprostírající se na ploše tří tisíc metrů čtverečních je výsledkem snahy o transformaci zanedbaného prostranství v předpolí vlakového a autobusového nádraží a o vytvoření důstojné brány do města. Paluba by měla dočasně zastat roli provozní a odbavovací budovy autobusového nádraží, s jejímž vznikem v tomto místě se v budoucnu počítá. Proto jsme zvolili pop-up řešení s využitím modulární architektury. Paluba je sestava tří bloků a upraveného veřejné prostranství. Dominantní patrový blok, sestavený z 10 modulů, soustředí turistické informační centrum, prezentační prostor pro významné projekty města i kraje a vyhlídkovou terasu s věží, která vytváří v území výrazný orientační bod. Většina z kontejnerů má zelenou střechu tvořenou rozchodníkovými koberci. Jako ústřední prvek celého souboru je paluba navazující na výstupy z obou nádraží a propojující všechny tři bloky,“ popsal architekt Jaroslav Holler, vedoucí Úseku veřejného prostoru Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Město Plzeň vyšel projekt Paluby Hamburk na necelých 25 milionů korun včetně DPH.

Obec architektů každoročně vyhlašuje Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu. Jedná se o největší českou architektonickou soutěž o nejlepší realizaci založenou v roce 1993 profesorkou Alenou Šrámkovou. Projekty hodnotí pětičlenná porota. Skládá se ze čtyř mezinárodních porotců a jednoho zástupce z České republiky. Tradičně je jeden představitel poroty významná slovenská osobnost. V letošním ročníku bylo rozdáno ocenění v sedmi kategoriích – novostavba, rekonstrukce, rodinný dům, interiér, urbanismus, krajinářská architektura a zahradní tvorba a šetrná stavba. Letos nebyla udělena cena za architektonický design a byly uděleny dvě malé modré kostky za novostavbu. Kromě toho se porota rozhodla udělit ještě sedm čestných uznání autorům, jejichž práce ji zaujaly. Jako každoročně vítězové hlavní ceny obdrželi velkou modrou kostku z dílny Bohumila Eliáše.