Paluba Hamburk u hlavního nádraží v Plzni má za sebou první rok své existence. Novou vstupní bránou do města ožilo veřejné prostranství u vlakového nádraží a autobusového terminálu a stalo se příjemným místem pro zastavení cestujících. Úspěšný koncept sklízí i uznání architektů. U příležitosti oslavy prvních narozenin připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně výstavu nazvanou Plzeň – Město pro skvělý život, která je k vidění právě v Galerii Paluby Hamburk. 

„Z nevlídného prostoru se před rokem stal nový reprezentativní vstup do města. Když se tam dnes projdu, vidím cestující s kávou u stolků i lidi odpočívající na pobytových schodech terasy. Mám z toho dobrý pocit. Současně mě těší, že se nám podařilo odprezentovat v prostorech vyhlídkové věže už několik výstav. Primárně se expozice zaměřují na rozvojové projekty města a témata spojená s urbanismem, architekturou a veřejným prostorem. Tak tomu je i u nejnovější výstavy, která potrvá do konce září,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář, v jehož gesci, tehdy ještě jako technického náměstka, Paluba Hamburk vznikala.

Nová výstava Plzeň – Město pro skvělý život s podtitulem 7 principů ke zlepšení života v centru Plzně přiblížuje základní principy tvorby města, ve kterém se obyvatelé cítí dobře. „V centru města je řada atraktivních míst, ale i velké množství lokalit bez života, které skýtají velký potenciál a vyžadují zásadní změnu. Navrácení života do centra, tzv. revitalizace, je dlouhodobým, avšak nevyhnutelným procesem. Jedná se například o zastavování prázdných míst, kultivaci veřejných prostranství, zkvalitňování zeleně, rozvoj městských břehů, podporu pěších a mikromobility nebo zlepšení městské hromadné dopravy a regulaci individuální automobilové dopravy,“ přiblížil Jaroslav Holler z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Výstava, která je  k vidění až do 30. září, je doplněna interaktivním 3D modelem města zobrazujícím nejdůležitější plánované projekty a dokumentace.

K ročnímu výročí existence byl mimo vernisáže zmíněné výstavy ve čtvrtek 21. července připraven i doprovodný program s názvem Užijte si Palubu Hamburk!

Paluba Hamburk se rozkládá na 3000 metrech čtverečních. Její součástí je infocentrum s dvanáctimetrovou vyhlídkovou věží, gastro provozy, terasa, pobytové lavičky a další zázemí. Prostor oživují i umělecká díla, aktuálně je jím Myslitel na vysoké židli od Michala Trpáka.