Celkem 83 stromů u nové cyklostezky Na Drážkách, obnova zahrady v atriu Gymnázia Františka Křižíka či osázení areálu školního hřiště 21. základní školy. To jsou projekty na výsadbu zeleně podpořené z Fondu životního prostředí města Plzně. S uvolněním finančních prostředků z fondu souhlasili radní města na svém jednání dne 7. listopadu, schválit je musí ještě zastupitelé města.

Městský obvod Plzeň 4 požádal o finanční podporu na výsadbu stromů podél cyklostezky Na Drážkách. „Vysadíme 83 kusů podél nové cyklostezky vedoucí z Újezdu k místní komunikaci K Bukovci a poté do Červeného Hrádku. Vysazeny budou ovocné stromy – jabloně, švestky a višně. Každý strom pak poskytne cyklistům příjemný stín, vytvoří dobrý orientační bod a živočichům prostor pro potravu a hnízdění. Nové stromy zpestří polní krajinu a do budoucna nabídnou lidem příležitost cestou si nasbírat ovoce. Každý další strom pomáhá zadržovat vodu v krajině a zpomalit erozi půdy, zlepšovat kvalitu ovzduší, zadržovat prachové částice. Projekt vyjde na 573 tisíc korun,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola požádalo o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na obnovu zahrady v atriu gymnázia a podporu ekologických aktivit v letech 2022 až 2023. Škola se dlouhodobě věnuje činnosti v oblasti ochrany životního prostředí. A to jak v rámci výuky, tak v rámci projektů. V roce 2015 byl zahájen program obnovy atria, díky kterému vznikl prostor pro ekologickou činnost dětí, sledování okolního prostředí a prostor pro kulturní aktivity. „Již osmá etapa projektu se týká především údržbových prací, dosazení a obnovení zahrady a okolí gymnázia.  Dále v rámci projektu škola připravuje ekologické soutěže a naučné programy Ekohrátky. Škola chce být průkopníkem zelené oázy v sídlištní zástavbě a otevřít ji výchovným i vzdělávacím účelům, kulturním a společenským akcím. Školu jsme podpořili částkou 159 tisíc korun,“ doplnil náměstek Aleš Tolar.

21. základní škola na Slovanské aleji požádala o finanční prostředky na pěstební zásah na stromové zeleni a výsadbu nových keřů v areálu školního hřiště. „Stávající zeleň v areálu sportovního hřiště byla od roku 2010 udržována pouze zaměstnanci školy. V současné době je potřeba provést na stávající zeleni odborný pěstební zásah, a to formou řezu, a doplnit výsadbu o 50 kusů keřů. Škola obdrží z fondu 115 tisíc korun,“ dodal Aleš Tolar.