Plzeň dokončuje nové velkokapacitní parkoviště typu P+R v blízkosti dopravního terminálu Kaplířova na Borech. Je určeno všem, kteří přijíždí do Plzně, aby na parkovišti odstavili vůz a pro cestu po městě využili městskou hromadnou dopravu. Tomu bude přizpůsoben i systém platby, celodenní stání vyjde řidiče na 60 korun, přičemž na lístek mohou pak jezdit v MHD. Parkoviště je momentálně v předčasném užívání, než bude osazeno závorou, je zdarma. K osazení závorou a spuštění příslušného parkovacího softwaru by mělo dojít nejpozději v březnu. Parkoviště Kaplířova je jedním z projektů, jež zásadně proměňují oblast bývalé konečné tramvaje číslo 4.

„Projekt parkoviště v Kaplířově ulici ukazuje, k čemu směřujeme. Naším cílem je postupně budovat v Plzni právě parkoviště či parkovací domy typu P+R neboli ‚zaparkuj a jeď MHD‘. Konkrétně zde máme 318 parkovacích míst, z toho 18 míst je možno použít po úpravě vyblokování pro parkování autobusů, devět míst je pro osoby se zdravotním postižením,“ přiblížil primátor Plzně Pavel Šindelář z ODS. Ten má ve své gesci technickou oblast, a tedy i odbor investic, jenž měl projekt parkoviště P+R Kaplířova – Dobřanská na starost. Jde o investici za 34,7 milionu korun bez DPH. Městu se na projekt podařilo získat dotaci ve výši 90 procent způsobilých nákladů. Peníze byly poskytnuty Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti.

„Poplatek za užití parkoviště bude 60 korun za celý den, přičemž uživatel v tomto poplatku získá parkovné a celodenní jízdenku na MHD. Pro srovnání celodenní jízdenka stojí 66 korun. Pokud má uživatel parkoviště předplatné na MHD, pak platí pouze 20 korun na den,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule z TOP 09. Klient musí parkoviště opustit do 1:00 hod. následujícího dne po příjezdu. Pokud tak neučiní, musí uhradit poplatek 100 korun za každý další kalendářní den. Jde o opatření, které má zabránit dlouhodobému odstavení vozidel.

Součástí projektu je i příprava na budoucí osazení nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Na příjezdových silnicích budou informační tabule o volné kapacitě a na kamerově střeženém parkovišti budou k dispozici čtyři platební terminály. „Vybudováno bylo také veřejné osvětlení na stožárech s 25 kusy LED úspornými svítidly. Parkovací stání jsou navržena z vegetační dlažby s možným průsakem. Voda bude sváděna do trativodů a dále do nové areálové kanalizace, jež je svedena do odlučovače ropných látek a následně odváděna do retenční nádrže,“ vysvětlil Pavel Grisník, vedoucího Odboru investic Magistrátu města Plzně. Zároveň bylo vysazeno 130 kusů okrasných stromů na nové ploše 4200 m2 trávníku. Okolí parkoviště je příznivé i pro cyklisty a chodce. Vybudovány jsou chodníky s cyklostezkami, a to podél Dobřanské ulice. Od parkoviště vede spojovací chodník s cyklostezkou k mostu přes silnici I/27, přivaděč na dálnici D5, který využívají zejména studenti a zaměstnanci Západočeské univerzity a firem sídlících na Borských polích.