Po necelém měsíci byla dokončena oprava chodníku u pečovatelského domu Petrklíč v Plzni na Lochotíně, který usnadní a zpříjemní pohyb především starším lidem a místním. Za opravu zaplatila Správa veřejného statku města Plzně 603 tisíc korun.

„Chodník je v blízkosti domu s pečovatelskou službou Petrklíč a často jej využívají senioři se sníženou pohyblivostí nebo dokonce na vozíčku. Proto jsme původní betonové dlaždice vyměnili za asfaltový povrch, který je hlavně pro starší lidi komfortnější,“ uvedla za Správu veřejného statku města Plzně, která stavbu realizovala, její technická náměstkyně Andrea Fojtíková.

Celkem 160 metrů nově upraveného chodníku ve vnitrobloku mezi Západní a Nýřanskou ulicí zpříjemní cestu sídlištní zelení hlavně místním. V jeho blízkosti je mateřská škola, nedaleko dětské hřiště. Nejde přitom o jeden chodník ale o chodník s napojením na další parkové cesty a chodníky.