Do revitalizovaného vnitrobloku Krašovská na Košutce přibylo během září a října nové přírodní hřiště pro děti. Nachází se v trojúhelníkové části hlavního oblouku, nedaleko oplocené psí loučky a Kavárny K. Doplněním hřiště Městský obvod Plzeň 1 rozšířil možnosti využívání prostoru pro rodiny s malými dětmi.

„Právě rodiče menších dětí se opakovaně vyjadřovali, že v rámci regenerace vnitrobloku vzniklo málo herních ploch pro nejmenší. I proto jsem rád, že se na tuto plochu podařilo umístit ještě jedno hřiště,“ uvedl místostarosta prvního městského obvodu Miroslav Šuma.

Hřiště tvoří sestava různě velkých akátových klád, stezky ze špalků a špalkové pyramidy. Prostor je vyplněn mulčovací kůrou pro měkký dopad při skákání a ohraničují jej plastové obrubníky. Finální podoba vzešla z návrhu architekta Ondřeje Rysa, který je autorem původního projektu Proměna vnitrobloku Krašovská.

Sestavu z přírodních prvků volil záměrně. „Když se rozhlédneme po obvodu vnitrobloku, vidíme umělé herní plochy s barevnou úpravou, přičemž uvnitř je park. I proto jsem chtěl, aby tohle vnitřní hřiště bylo přírodního charakteru, a zapadalo tak do navrženého konceptu parku. Sám mám tato přírodní hřiště moc rád, neboť nejsou unifikovaná a děti vybízí k nějaké činnosti, objevování a hledání limitů,“ vysvětlil Ondřej Rys. Revitalizace vnitrobloku se podle něj zdařila, i když právě v případě parku je třeba počkat si na výsledek i několik let.

Vybudování hřiště vyšlo na 1,7 milionu korun, přičemž částka je hrazena z rozpočtu prvního městského obvodu.

Ve vnitrobloku se dnes nachází hned několik hřišť, která jsou určená malým dětem i teenagerům, místa k odpočinku, psí loučka a kavárna. Revitalizace území započala v červenci 2019 a byla dokončena v loňském roce. O proměně zanedbaného prostoru, které vzniklo s výstavbou sídliště na Košutce v 70. a 80. letech minulého století, začal první městský obvod nahlas hovořit s občany v roce 2015. Na řadu poté přišlo dotazníkové šetření, konaly se také besedy s obyvateli sídliště. Ve veřejné architektonické soutěži pak největší úspěch sklidil velkoryse pojatý návrh již zmíněného architekta Ondřeje Rysa. Revitalizace vyšla dohromady na téměř 30 milionů korun (včetně nového hřiště), přičemž šest milionů korun pokryla dotace od Státního fondu podpory investic.