U Křimického jezu byl otevřen nový 1,5 kilometr dlouhý úsek stezky pro pěší a cyklisty, který cyklistům umožňuje vyhnout se již dost frekventované silnici od Kalikovského mlýna do Malesic po cestách a stezkách v nivě řeky Mže. Město za ni zaplatí osm milionů korun včetně DPH, část nákladů pokryje evropská dotace.

„Stezky podél řek a potoků jsou velice oblíbené, protože je zvládne každý chodec i cyklista. Jsou vedené ve velmi mírném, takřka rovinatém, terénu. Plzeň má celou síť obdobných komunikací podél řek a stále ji vylepšuje. Takzvané Plzeňské greenways se novým úsekem rozšiřují až k jednomu z nejmladších plzeňských obvodů – do Malesic,“ řekl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Celkem 1450 metrů nové stezky pro pěší a cyklisty, která vede v těsné blízkosti řeky Mže, má asfaltový povrch a šířku tři metry. Stezka vznikla se souhlasem Povodí Vltavy, jejíž vozidla tak mají na stezku povolen vjezd. V celé její délce jsou tři výhybny, jedna z nich je v prostoru Křimického jezu.

„Nový úsek má sloužit jak rekreačním cyklistům, tak těm dopravním. Právě ti volí rádi cestu podél vody, protože je díky své nenáročnosti rychlá. Úsek podél Mže z Křimic do Malesic je navíc velice půvabný – na mnoha místech se otevírají krásné pohledy na řeku, které si jistě užijí i ti, kteří se po stezce vydají pěšky,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„S nápadem vytvořit pěknou cyklostezku při řece z Křimic do Malesic jsme přišli už v roce 2017, kdy jsme nechali zpracovat studii, kterou jsme pak předali Správě veřejného statku města Plzně, která zadala projekt. Chtěli jsme tím navázat na tzv. kolejovou cestu, která dvěma betonovými pásy spojila podél řeky Radčice s křimickou Pláží a na cestu vybudovanou kolem ní. Nový právě dokončený úsek stezky pokračuje jen asi 200 metrů za ní,“ popsal historii vzniku stezky křimický starosta Vít Mojžíš. Malesický starosta Aleš Tolar, který se o vybudování stezky také zasazoval, by rád na pár míst s výhledem na řeku umístil i lavičky.

Stavební práce na cyklostezce dlouhé 1,5 kilometru probíhaly ve dvou etapách a to přibližně tři měsíce. Stavba byla rozdělena na etapy z důvodu trvalého přístupu k vodní elektrárně.

Stavba stezky, kterou zajišťoval Odbor investic Magistrátu města Plzně, začala koncem dubna tohoto roku a dokončena byla koncem srpna. Město Plzeň za ni zaplatí firmě ROADFIN STAVBY s. r. o. celkem 8 207 044 korun včetně DPH. Více jak 6 milionu korun je spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu, zbývající 2 miliony korun zaplatí město ze svého rozpočtu.