Správa veřejného statku města Plzně začala s revitalizací park za OC Plaza, který slouží k pořádání větších městských akcí. Nová podoba přináší netradiční řešení a bude lépe vyhovovat požadavkům na pořádání akcí i potřebám lidí v jejich volnočasových aktivitách. Během několika měsíců tam tak vznikne in-line dráha, nová cesta pro pěší a centrální osvětlená plocha na křížení cest. První fáze revitalizace skončí v srpnu příštího roku, město Plzeň bude stát téměř 38 milionů korun.
Park za řekou vznikl v 70. letech jako součást plzeňského výstaviště. Od té doby prošel jen drobnými změnami. „Když přišel první městský obvod s návrhem udělat tady in-line dráhu, byl to podnět zamyslet se nad celkovou koncepcí parku a jeho úpravami, které by lépe vyhovovaly požadavkům na jeho užívání nejen obyvateli města, ale i městem samotným při pořádání větších akcí. Park se nachází v centru města Plzně, chceme z něj vytvořit příjemné místo pro setkávání obyvatel, nová multifunkční plocha v centrální části umožní uspořádat zde koncerty, divadla a další akce pro veřejnost,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář z ODS.
Cílem obnovy parku je zlepšit uspořádání tak, aby lépe vyhovovalo využití hojně navštěvované lokality. Nejvýraznějším prvkem nového parku se má stát nová multifunkční zpevněná plocha nasvícená výrazným na míru utvořeným osvětlovacím prvkem, která bude formovat centrální prostor sloužící nejrůznějším akcím. Na ní se sbíhají všechny přístupové cesty vedoucí areálem.
Na základě plánovaného rozpočtu byla revitalizace rozdělena do dvou etap. Během té první dojde k revitalizaci zeleně, při které vzniknou nové zelené plochy s trvalkami a stromy. Bude vysázeno 88 nových vzrostlých stromů(duby, javory, jilmy, jasany, lípa). Mezi nimi se ale objeví i několik neobvyklých dřevin (Celtis occidentalis – břestovec západní, Acer montspessulanum – javor francouzský, Cercidiphyllum japonicum – zmarličník japonský, Acer cappadocicum – javor kapadocký, Quercus palustris – dub bahenní a Acer rubrum  – javor červený). Nový parkový trávník bude založen na celkové ploše 20 690 m2. V okrajových přírodně blízkých plochách parku, bude zároveň založen bylinný trávník o rozloze 8550 m2.

Nově v parku vnikne menší osvětlený in-line okruh s asfaltobetonovým povrchem, který zároveň umožní i pohyb nákladních automobilů dovážejících materiál a stánky na pořádané akce a vnější procházkový okruh s mlatovým povrchem. 
Navržené cesty vycházejí ze stávajícího provozu, zohledňují směry průšlapů a výsledky průzkumu pěšího provozu v této lokalitě. Stávající cesty umožňující průchod a průjezd cyklistům areálem od OC Plzeň Plaza, Lochotínské lávky i z Lochotínské ulice zůstanou zachovány.
Návrh nového řešení parku za Plazou počítá s propojením parku s řekou Mží a přiblížením cesty pro pěší blíže k jejímu břehu. Přímo k řece bude moci návštěvník parku sestoupit po betonových pobytových schodech.V parku je třeba odstranit všechny nežádoucí zbytky bývalých staveb a cest. K současným dětským hřištím přibude po rekonstrukci i jedno nové situované v západním koutě parku.