Ulice Kyjovská a Nad Zámkem v plzeňském obvodě v Malesice se dočkají nového kombinovaného povrchu, který má přispět k zadržování vody v krajině. Stavbu zahrnující i plochy pro kontejnery na tříděný odpad bude stát bezmála tři miliony korun, které zaplatí Správa veřejného statku města Plzně. Stavební práce na zmíněném úseku začaly 27. května a potrvají dva měsíce. 

Ve zmíněných ulicích byl dosud pouze provizorní povrch. Nyní vznikne řešení, které je kombinací asfaltového povrchu s pásem zasakovací vegetační dlažby.„S nedostatkem srážek bojujeme v posledních letech stále více. Tam, kde to jde, se chceme svádění dešťových vod do kanalizace vyhnout. Řešení použité pro komunikace v Malesicích je jedním z malých příspěvků k zadržování vody v krajině,“vysvětluje náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Komunikace, které slouží téměř výhradně rezidentům, měly nevyhovující živičný povrch s absencí odvodnění. Nedostatky se projevovaly zejména po dešti a v zimě. Na žádost městského obvodu vybuduje Správa veřejného statku města Plzně i plochu pro kontejnery na tříděný odpad. „V Malesicích teď budujeme šest nových míst na separovaný odpad. Jedno z nich vznikne právě v Kyjovské ulici. Na všech budou přístřešky, kolem dokola obložené modřínovým dřevem. Město nám na ně přispělo z Fondu životního prostředí,“ vysvětlil starosta Městského obvodu Plzeň 9-Malesice Aleš Tolar.

Vedle jeden a půl metrového asfaltového pásu bude dvoumetrový zasakovací pás vegetační dlažby s výplní, který umožní odvádět dešťovou vodu z povrchu komunikace. „Takové řešení je levnější než budování kanalizace na dešťovou vodu, což jsme si vyzkoušeli již v lokalitě Na Výsluní,“ uvedl Radek Zeman z Úseku komunikací Správy veřejného statku města Plzně.

Stavba probíhá ve dvou etapách. V první bude uzavřena ulice Nad Zámkem, v druhé etapě pak dojde k uzavření ulice Kyjovská a slepé části ulice Nad Zámkem. V každé z etap budou muset rezidenti parkovat svá vozidla mimo prostor stavby. Přístup k jejich nemovitostem ale bude po celou dobu stavby samozřejmě zajištěn.