Mezi Újezdem a Červeným Hrádkem vznikla nová cyklostezka. Kromě propojení obou okrajových částí Městského obvodu Plzeň 4 nabízí jedinečné výhledy na západočeskou metropoli. Stavba za 9,3 milionu korun včetně DPH je společnou investicí města Plzně a Městského obvodu Plzeň 4. Část cyklostezky má asfaltový povrch, část je přírodní ze zpevněného kameniva.

„Cyklostezka byla dokončena v září, v říjnu na ní probíhaly už jen terénní úpravy. Třešničkou na dortu bude výsadba 83 stromů v místech, kde vlastníme pozemky nebo kde nám to vlastníci dalších pozemků umožní. Většina zeleně bude lemovat část cesty směrem k telekomunikačnímu sloupu. Na přání našich občanů se bude jednat o ovocné stromy, například jabloně, slivoně nebo višně,“ uvedl starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup.

Nová komunikace pro cyklisty a chodce má celkem dvě větve. První úsek dlouhý 930 metrů s šířkou tři metry disponuje zpevněným povrchem z drobného kameniva. Větev cyklostezky začíná v napojení na ulici Na Drážkách v Újezdě a vede směrem na jihovýchod k telekomunikačnímu stožáru nad Červeným Hrádkem.

Druhá větev s délkou 830 metrů a šířkou 2,5 metru vychází z původního šířkového provedení cesty a byla limitována vlastnickými poměry sousedních pozemků. Úsek propojuje červenohrádeckou Jižní ulici s ulicí Na Drážkách v Újezdě u bývalé smaltovny. Vzhledem ke sklonu komunikace tato část cyklostezky dostala asfaltový povrch, který je odolnější vůči vodní erozi.

„Cyklisté se díky nové stezce mohou vyhnout často blátivému úseku cesty na soukromém pozemku u Hrádeckého potoka v ulici Na Háji,“ dodal vedoucí úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně Jan Hakl.

Cyklostezka vznikla v místě historických polních cest, které se po desítkách let dočkaly obnovy. Trasy propojující okrajové části Plzně byly rozorány zřejmě v padesátých letech minulého století, kdy došlo ke scelování pozemků. Nejvyšší bod cesty nabízí výhled na město Plzeň. Pozornost upoutá i neokoukaný pohled na komín bývalé smaltovny a za ním tyčící se Chlum.

Stavbu inicioval Městský obvod Plzeň 4, který se záměrem oslovil město Plzeň. Obě strany se domluvily na společném financování. Polovinu nákladů uhradil obvod, druhou polovinu Správa veřejného statku města Plzně.