Ve dvou tisícilitrových průtokových akváriíích, které jsou součástí úpravny vody ve vodárenském areálu v Malostranské ulici se prohání okouni, plotice, líni, parmy, ale i jeseteři či japonští kapři. Jde o jeden z mnoha analyzátorů čistoty a kvality plzeňské vody. „Úhyn většiny ryb by indikoval kontaminaci vody buď z řeky nebo v rámci procesu úpravy vody,“ říká o biologickém testu vedoucí úpravny vody Karel Kučera. Současně dodává, že samozřejmě existuje i mnoho dalších analyzátorů, které by odhalily případné nestandardní jevy. 

Akvárii protéká voda, která se právě upravuje. Do prvního akvária jde surová voda z řeky Úhlavy ještě dříve, než je přeměněna na pitnou, v druhém je naopak voda upravená po filtraci před ozonizací. Prospívající ryby v obou skleněných nádržích jsou tak jednou ze záruk, že voda je vždy perfektní a bez kontaminace. 

Zatím se nestalo, že by ryby v akváriích hromadně uhynuly. Do akvárií se dostávají jako zhruba deseticentimetrové rybičky a do volné přírody se vrací, když akváriu odrostou. V akváriu se surovou vodou žijí japonští kapři KOI, parmy a plotice, které mají na dně i potřebný říční kal, jaký se nachází v řece Úhlavě. V druhém akváriu s upravenou vodou a pískem se naopak prohánějí ruští a sibiřští jeseteři, líni a aktuálně i několik parmiček.

Akvária jsou 24 hodin pod kamerovým dohledem a jsou nepřetržitě sledována obsluhou úpravny vody. Obraz je dále přenášen do dispečinku, kde je pod stálým dohledem obsluhujícího dispečera.