Zaměstnanci plzeňské vodárny se dlouhodobě angažují v desítkách dobročinných projektů, které jejich zaměstnavatel každoročně finančně podporuje prostřednictvím unikátního projektu Vodárenských kapiček. 

Spektrum pomoci organizacím i konkrétním lidem je velmi široké, ale nejvíce peněz z projektu každoročně směřuje především na pomoc hendikepovaným dětem, sportovcům a na pomoc v rámci životního prostředí. Vodárna Plzeň a.s. letos do projektu vyčlenila pomoc ve výši 300 000 korun.

Podporu 50 000 korun získalo na pořízení celotělové vany se saturátorem pro hendikepované děti Centrum Hájek. „Děkujeme vodárně za opakovanou pomoc. Začínali jsme s jedním klientem a dvěma zaměstnanci, dnes máme 30 klientů a 40 zaměstnanců.“ uvedla ředitelka Centra Hájek Lenka Šiková.

Dalších 25 000 korunpošle Vodárna do Salesiánského střediska mládeže na doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, 15 000 korun bude věnováno na obnovení staré studny na návsi v Kyšicích, 50 000 korun poputuje klientům Domovinkyna pořízení speciálních křesel, 10 000 korun Martinu Pelákovina vybudování včelích úlů na úpravně vody na Homolce, 20 000 korun na obnovu zeleně v areálu TJ Union Plzeň, 15 000 korunbude věnováno Nadačního fondu Incrementum na podporu talentovaných dětí a mládeže ve složité sociální či zdravotní situaci, 25 000 korun Ladislavu Krejsovi, který pravidelně organizuje akce pro pěstounské rodiny a 40 000 korunna podporu festivalu 30. Haydnovy hudební slavnosti.

Zaměstnanci VODÁRNY PLZEŇ a.s., mohou každoročně požádat o finanční podporu (až 50 tisíc korun) konkrétním návrhem pro organizaci, v níž se aktivně angažují. Podmínkou získání podpory je jejich aktivní účast v navrhovaném veřejně prospěšném projektu. Sami zaměstnanci jsou tak garanty akcí, pro něž žádají podporu.

„Velmi si jejich práce vážím a jsem rád, že můžeme pomoci dobrým věcem. Každý jsme svým způsobem zaslepen svými starostmi ať už v práci nebo jinde. A je důležité si uvědomit, jak pozitivně můžeme svým jednáním ovlivnit další skupinu lidí,“ uvedl generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský.