Unikátní projekt Vodárenské kapičky je záležitosti zaměstnanců VODÁRNY PLZEŇ a.s., kteří mohou každoročně požádat konkrétním návrhem o finanční podporu pro organizaci, v níž se aktivně angažují. Podmínkou je jejich aktivní účast v navrhovaném veřejně prospěšném projektu. Sami zaměstnanci jsou tak garanty akcí, pro něž žádají podporu. „Velmi si jejich práce vážím a jsem rád, že můžeme pomoci dobrým věcem,“ říká generální ředitel Jiří Kozohorský. 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. v roce 2021 rozdělila celkem 384 tisíc korun na dobročinné projekty svého dotačního programu. Projekt pomáhá sportovcům, dětem, hendikepovaným lidem i životnímu prostředí.

V areálu poblíž zámku Kozel začínali před více než deseti lety s dvěma klienty Centra Hájek, dnes jich mají až dvacet a provozují stacionář na denní bázi.

Zaměstnanci Vodárny se rozhodli věnovat zmíněnému centru 100.000 korun na pořízení speciálního běhacího dynamického pásu pro rehabilitaci dětských klientů s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením. „Dynamický pás je ideální pomůckou pro terapii chůze nejen pro klienty s neurologickým postižením,“ uvedla ředitelka Centra Hájek Lenka Šiková. 

Celkem 50.000 korun obdrží od VODÁRNA PLZEŇ a.s. na vybudování bezpečného přístupu do venkovního posezení pro klienty s vozíky a chodítky nezisková organizace DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s zajišťující týdenní i denní stacionáře, terénní pečovatelské služby a canisterapii.

Do Salesiánského střediska mládeže putuje 45.000 korun, Vodárna jimi podpoří projekt doučování dětí ze znevýhodněných rodin. Konkrétně je pomoc směřována těm, kteří se potýkají se zvládáním školní látky i doučování češtiny pro děti cizinců.

Organizaci Pomocné tlapky o.p.s., která vychovává a cvičí asistenční psy pro tělesně postižené klienty dostala v rámci programu Vodárenské kapičky 30 tisíc korun. Za dobu své existence předala organizace Pomocné tlapky klientům již 245 psů, ročně jich vychovají a předají asistenčním týmům celkem 12, přičemž  příprava psa asistenta trvá celých 24 měsíců.

Další desetitisíce korun byly věnovány na sportovní podporu, konkrétně na tréninkové vybavení pro FK Žákava nebo závod horských kol na maratonských tratích v Kralovicích. Podporu získali i hasiči z SDH Bdeněves na příměstský tábor pro děti, obec Kyšice na úpravy okolí památníku T. G. Masaryka a komunitní život v obci, Středisko volného času Radovánek pro děti na vybavení výtvarné dílny, 25. ZŠ na revitalizaci prostoru v okolí bočního vstupu, Nadační fond Incrementum, který pomáhá dětem a mladým lidem do 24 let rozvíjet svůj talent a studentům na natočení seriálu s ekologickým tématem.