Plzeňská teplárenská, a.s. dodává teplo a teplou vodu do více jak 54 000 domácností v městě Plzni

Plzeňská teplárenská zásobuje tepelnou energií bytovou, podnikatelskou i veřejnou sféru včetně základních a mateřských škol, úřadů a nemocnic.