V říjnu 2021 došlo v areálu Čistírny odpadních vod v Jateční ulici k dokončení stavby obnovy kalových polí za téměř 100 milionů korun, která se rozkládá se na více než 18 tisících metrech čtverečních. Investorem byla VODÁRNA PLZEŇ a.s., zhotovitelem SMP CZ, a. s, Divize 5 vodohospodářské a ekologické stavby.

„Kalová pole slouží k ukládání čistírenských kalů, které se v nich přirozeně vysušují a následně se odvážejí k likvidaci. Voda, která z kalů sesedne, se odvádí do kanalizace k dalšímu přečištění. K tomu slouží nově vybudovaná stoka napojená do hlavního sběrače v hloubce osmi metrů pod povrchem,“ vysvětlil generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský. O další ekologickou likvidaci zbylého materiálu se pak stará specializovaná odpadová firma. Pokud jsou na kalová pole uloženy kaly z malých čistíren odpadních vod, vozí se tyto následně k dalšímu zpracování na kompostárnu, kal z ČOV v Plzni, pokud prošel hygienickým zabezpečením, končí zapracováním do zemědělské půdy a výkopky z havárií jdou do recyklačního střediska.

 „Součástí díla je kromě obnovy kalových polí i demolice stávajících nevyužívaných objektů, rekonstrukce dvou hal a kójí pro uskladnění sypkého materiálu určeného pro opravy havárií vody a kanalizace a kóje na výkopek z těchto havárií,“ uvedl vedoucí dodavatelské divize společnosti SMP CZ Tomáš Chvojka s tím, že s ohledem na snížení zátěže životního prostředí bylo na stavbě vybudováno mobilní recyklační centrum, kde se veškeré vybourané betonové konstrukce předrtily a použily do podkladních vrstev v celé stavbě. „Ušetřili jsme tím 17, 5 tun nově nakupovaných štěrkodrtí a investor tím ušetřil značnou část finančních prostředků,“ dodal Tomáš Chvojka. Kóje byly postaveny z betonových ´legokostek´, což je variabilní systém, jenž může být v budoucnu jakkoliv přestavěn. Celou stavbu uzavírají kompletně nové komunikace s ní související.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. vloni vyrobila 14 420 tis. kubíků vody a vyčistila 20 953 tis. kubíků odpadní vody. Celkem provozuje 26 čistíren odpadních vod a 957 kilometrů kanalizační sítě s 97 čerpacími stanicemi. Prostřednictvím 33 tisíc přípojek zajišťuje odvod a likvidaci odpadních vod od cca 233 tisíc obyvatel.