I v letošním roce řada zaměstnanců Škoda Group přijala za svou ekologickou výzvu Do práce na kole, která koaždoročně motivuje Čechy, aby jako dopravní prostředek na cestě do zaměstnání a z něj využívali jízdní kolo, koloběžku, nebo chodili pěšky namísto cesty autem. Společnost účast svých zaměstnanců v projektu tradičně podpořila a Škodováci byli v letošním ročníku opravdu vidět a to jak v pravidelnosti jízd, množství najetých kilometrů, tak i mnoha rekordy. K hranici tisíce najetých kilometrů se přiblížila více než desítka zaměstnanců společnosti, řada z nich ji i pokořila a jeden dokonce překonal i hranici 2000 kilometrů.   

Výzvu Do práce na kole přijalo ze Škoda Group celkem 311 zaměstnanců napříč provozy v Plzni, Praze, Ostravě i Šumperku, kteří v součtu ujeli, ušli nebo uběhli 84 985,39 km, čímž ušetřili 10 963,12 kg CO2.

Nejvýkonější zaměstnanci byli následně odměněni drobnými dárky.