Skupina Škoda Transportation dlouhodobě rozvíjí ekologické aktivity i nad rámec svých povinnosti. Jedním z příkladů je třídění odpadu nejen ve výrobě, ale i v ostatních zaměstnaneckých prostorách. Společnost v nich například instalovala místa pro pro zpětný odběr baterií, kde mají zaměstnanci možnost odevzdat použité baterie, se kterými pak chodit do sběrných dvorů či dalších odběrných míst. Zpětný odběr baterií probíhá ve Škodovce již několik let a například jenv roce 2021 tam bylo odevzdáno 184 kilogramů použitých baterií, z čehož bylo odborným zpracování získáno zpět 136 kg kovonosných druhotných surovin, které jsou následně opětovně využity při výrobě nových produktů. V letošním roce společnost rozšířila svou iniciativu v recyklačních aktivitách i o program REMOBIL.

„REMOBIL je neziskový projekt zaměřený na sběr starých a nepotřebných mobilních telefonů. Cílem je využít tahle zařízení, která se během let mnoha z nás hromadí někde v šuplíku, k další recyklaci a nezatěžovat životní prostře­dí,“ vysvětlila manažerka EMS Škody Transportation Věra Šafránková.

Díky recyklaci mobilů dochází k opětovnému využití mnoha cenných surovin, což přináší i významné úspory vody a snížení produkce ekvivalentu CO2, které vznikají nebo se spotřebovávají při těžbě nerostných surovin. Vybrané mobilní telefony jsou následně předávány k demontáži odborným firmám, které zaměstnávají hendi­kepované nebo osoby znevýhodněné na pracovním trhu. Z každého odevzdaného telefonu jde navíc finanční příspěvek na charita­tivní účely a to konkrétně na Jedličkův ústav a školu v Praze a na mobilní hospic Ondrášek.

Společně se starými mobily se ve Škodě Transportation vybírají i nabíječky, nabíjecí kabely a podobně. Pro větší motivaci zaměstnanců platí, že každý, kdo označil svůj odevzdaný starý telefon kontak­tem, je zařazen i do soutěže o nový přístroj v hodnotě deset tisíc korun.