Koronavirová pandemie mohla ovlivnit přístup mladistvých k alkoholu a někteří rodiče se dokonce domnívají, že mají mladiství k alkoholu nyní blíže. Vyplynulo to z průzkumu mezi rodiči, který se v rámci projektu Respektuj 18 uskutečnil v prosinci 2021. Třetina dotazovaných (34 %) rodičů se domnívá, že nezletilí v době pandemie konzumovali alkohol více než před ní. Hlavní příčinou je podle nich nuda (33 %), nadmíra volného času (16 %), ale také stres a deprese (12 %), kterými nezletilí v dnešní době procházejí.

„V mnoha našich aktivitách cílíme na prevenci konzumace alkoholu mladistvými. Proto jsme s plzeňským magistrátem, Centrem protidrogové prevence a terapie a Společností Podané ruce v rámci již fungujícího společného projektu Respektuj 18 loni spustili online aktivitu s názvem Pojďme o tom mluvit! Ta má za cíl vyvolat diskuzi v rodinách o problematice alkoholu u mladistvých a pomoci tam, kde je třeba. Právě rodina má v prevenci nezastupitelnou funkci, proto si naši dlouhodobou kampaň připomínáme nyní u příležitosti Mezinárodního dne rodiny,“ uvádí Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

V rámci aktivity Pojďme o tom mluvit! se mohou rodiče i další dospělí na webové stránce www.respektuj18.cz svěřit se svými aktuálními příběhy a zkušenostmi s alkoholem u nezletilých. Příběhy jsou průběžně zveřejňovány anonymně na sociálních sítích a na webové stránce projektu spolu s radami odborníků na závislosti, jak tyto situace úspěšně řešit. „Chceme ukázat rodičům, které podobný problém trápí, že v tom nejsou sami a zveřejněním příběhů ukázat cestu, jak lze konzumaci alkoholu u nezletilých oddálit nebo jí efektivně předcházet,“ objasňuje pozadí aktivity odborník na závislosti Otakar Veselý ze Společnosti Podané ruce.

Otevřená komunikace je základ

Podle Otakara Veselého u alkoholu, vzhledem k jeho pozici ve společnosti, o to více platí, že je důležitá vhodně nastavená prevence. „V tomto případě to především znamená, být nezletilému z pozice rodiče a dalších blízkých osob správným vzorem, který bude napodobovat. Zároveň je klíčové s nezletilým o alkoholu přiměřeně věku pravidelně mluvit a vysvětlit mu, že mu může uškodit,“ doplňuje Otakar Veselý.

Otevřená komunikace o této problematice však nefunguje ve všech rodinách. Pravidelně vede diskuse o alkoholu pouze jeden z deseti rodičů. Čtvrtina dotazovaných se svými dětmi na toto téma doposud vůbec nemluvila, jen jednou pak 13 % rodičů, vyplývá z uvedeného průzkumu. „Mladiství často nevnímají konzumaci alkoholu jako rizikovou. Obecně je alkohol pro své psychoaktivní účinky vnímán jako běžná součást zábavy a společenského kontaktu. Právě proto je důležité, aby rodiče o této problematice s dětmi mluvili, vysvětlili jim veškerá rizika, aby jeho konzumací neohrožovaly sebe ani ostatní,“ říká Petr Hrouzek, ředitel Centra protidrogové prevence a terapie, další z odborníků zapojených do aktivity Pojďme o tom mluvit.

Příklady táhnou

Pokud chceme, aby nezletilý měl v dospělosti zdravý a zodpovědný přístup k alkoholu, je třeba mu jít příkladem. Polovina (48 %) rodičů však přiznává, že je děti viděly někdy podnapilé, každý desátý dokonce přiznává, že se to stalo víckrát než jednou. „Každý dospělý může být vzorem pro mladé ve svém okolí a svým vlastním přístupem k alkoholu může mnohé změnit. Před devíti lety jsme spustili projekt Respektuj 18, který míří na dospělou populaci, především pak na rodiče dětí a mladistvých. Aktivitou Pojďme o tom mluvit! nechceme rodičům říkat, co dělají špatně. Chceme jim v rámci otevřené komunikace pomoci najít cestu, jak předejít problémům do budoucna, a ukázat jim, jak v rodinách o alkoholu mluvit a jak v dětech vypěstovat takový přístup, který je v budoucnu nebude ohrožovat na zdraví,“ říká Andrea Gregorová, manažerka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka z Magistrátu města Plzně.

Většina dotazovaných rodičů (90 %) si myslí, že by poznalo, kdyby jejich dítě mělo problém s alkoholem. V takovém případě by 7 z 10 rodičů vyhledalo pomoc odborníka. Ti, kteří by pomoc nevyhledali, jako důvod nejčastěji uvádějí, že by byli schopni situaci vyřešit sami (75 %). Zhruba každý desátý by ale nevěděl, na koho se obrátit. To potvrdily i rozhovory s rodiči z kontaktních kampaní, které projekt Respektuj 18 realizuje v průběhu celého roku v rámci různých festivalů a jiných kulturních či sportovních akcí.

A právě s tím pomáhá aktivita Pojďme o tom mluvit! Jednou z rad od zapojených odborníků je i to, že není nutné otálet s rozhovorem o alkoholu příliš dlouho, naopak je dobré mluvit s dítětem o alkoholu od chvíle, kdy je zjevné, že dítě toto téma vnímá. Alkohol je součástí celé řady společenských rituálů a mezi lidmi kolují i zvyklosti, které mohou bez vysvětlujícího komentáře vychovávat děti jinak, než si jejich rodiče představují (například „panák na kuráž“, „zapíjení žalu“). Odborníci proto doporučují mluvit s dítětem o konzumaci alkoholu průběžně a uvádět zjevné omyly na pravou míru.

Projekt je výsledkem spolupráce Magistrátu města Plzně, Plzeňského Prazdroje, Centra protidrogové prevence a terapie, Společnosti Podané ruce a dalších subjektů z veřejného sektoru.