Výstavu dvaceti velkoformátových fotografií, za nimiž stojí konkrétní příběhy lidí, staveb, dopravních systémů, přírodních úkazů a dalších projektů, jež spojuje šetrný dopad na přírodu a životní prostředí, mohou lidé vidět od 10. do 31. března 2022 ve Smetanových sadech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Všechny sdružuje zelená barva – to proto, že je barvou přírody, klidu a relaxace. A také je jednou ze čtyř základních barev města Plzně.

Zelená je rovněž základní barvou pro neformální, nepolitické a otevřené sdružení Zelené město spojující město Plzeň, Plzeňské městské dopravní podniky, Čistou Plzeň, Plzeňskou teplárenskou, Vodárnu Plzeň, Škodu Transportation, Plzeňský Prazdroj a Plzeňský kraj. „Společně i každý zvlášť se snažíme minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí, aktivně podporujeme jeho ochranu a systematicky usilujeme o lepší životní podmínky nás všech. Právě tato výstava představuje zajímavé projekty, které tyto konkrétní cíle naplňují,“ vysvětlil primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Výstavu připravily zapojené subjekty v projektu Zelené město, které tvoří zdravější a přátelštější prostředí pro život v Plzni v oblasti životního prostředí i společenské odpovědnosti. Každá fotografie je na výstavním panelu vybavena kromě základní informace také QR kódem, přes který se každý pomocí svého mobilního telefonu dostane na konkrétní projekt zde na stránkách.