Plzeňský Prazdroj je členem Iniciativy pro zálohování, kterou založili přední výrobci nápojů v České republice. Jejich snahou je vytvoření systému plošného zálohování nápojových PET lahví a plechovek. Mimo Prazdroje jsou členy Iniciativy pro zálohování také Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko a Mattoni 1873.

Současný systém třídění odpadu funguje dobře, recyklace už méně. Je potřeba posunout se o krok dál, od třídění k opravdové recyklaci tak, aby vysbírané materiály mohly být opakovaně používány v uzavřeném koloběhu,“ uvádí Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování. „Dnes je sice část vytříděných PET lahví recyklována a znovu použita, velké množství však stále končí na skládce nebo ve spalovnách. Naším cílem je dosáhnout opakované recyklace obalových materiálů, kdy z PET lahve vzniká opět PET lahev a z plechovky opět plechovka,“ vysvětluje Havligerová.

Zavedení zálohového systému má v mnoha ohledech pozitivní dopad. Systém zajišťuje až 90% návratnost PET lahví a plechovek, protože zálohy jsou silně motivační a lidé zálohované obaly vrací. Vysbírané obaly je pak možné využít k opětovné výrobě nových PET lahví a plechovek. Opakované použití materiálu pro stejný účel v uzavřeném cyklu je nejlepší cestou, jak minimalizovat jeho dopad na životní prostředí.

Zálohový systém také pomáhá snížit množství volně pohozeného odpadu kolem nás. Lidé PET lahve a plechovky tolik neodhazují, někteří pak, motivovaní zálohou, ty pohozené sbírají a pomáhají tak udržovat čistotu veřejných prostranství.

Příznivý efekt potvrzuje také expert z akademické půdy. „Recyklace z lahve do lahve a z plechovky do plechovky přináší snížení environmentálních dopadů i uhlíkové stopy balení nápojů. Přímá účast výrobců nápojů v zálohovém systému povede ke zvýšení efektivity využívání obalových odpadů,“ vysvětluje dopady zálohování na životní prostředí Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT.

V současné době systém záloh na PET lahve a plechovky funguje v 10 zemích Evropy. Další více než dvě desítky zemí o tomto systému vážně uvažují nebo se jej přímo chystají zavést. Blízko jeho spuštění je Slovensko, které začalo zálohovat od 1. ledna 2022.

Při budoucím nastavování systému zálohování se lze inspirovat v zahraničí, je však třeba myslet i na podmínky trhu v České republice. Systém zavede plošné zálohování všech nápojových PET lahví a plechovek, které se stávají základem pro opětovnou výrobu lahví a plechovek. Zákazníci za každou koupenou PET lahev či plechovku zaplatí navíc zálohu. Tu si budou moct vyzvednou oproti vrácené lahvi či plechovce v kterékoli prodejně zapojené do systému zálohování v České republice.

Udržitelnost je pro náš byznys naprosto zásadní. Cirkularity plechovek však nemůžeme dosáhnout bez efektivního nakládání s použitými plechovkami. Navzdory tomu, že hliník je prakticky donekonečna recyklovatelný materiál, plechovky nyní často skončí ve směsném odpadu, a ne v nových plechovkách. Zavedení zálohového systému je pro nás jasná volba, jak tuto situaci změnit,“ říká generální ředitel Plzeňského Prazdroje Dragos Constantinescu.

 K zavedení plošného zálohování je potřebná legislativa. Od zakotvení zálohování v zákoně je nutná realizace několika důležitých kroků: výběr administrátora systému státem, nastavení celého systému, osvěta veřejnosti. Podle zkušeností ze zahraničí může přípravná fáze od přijetí příslušného zákona trvat zhruba dva roky.