Plzeňský Prazdroj získal dvě zlaté medaile v ocenění TOP Odpovědná firma 2021 a opětovně potvrdil, že patří mezi dlouhodobě nejudržitelnější a nejodpovědnější firmy v České republice. V letošním roce se umístil mezi zlatými společnostmi v ratingu Velká firma a TOP Odpovědná firma v reportingu. Aliance Byznys pro společnost ceny uděluje již od roku 2011 a Plzeňský Prazdroj se mezi nejlepšími objevuje pravidelně. 

Největší český pivovar si z letošního vyhlášení TOP Odpovědná firma odnesl dvě zlatá umístění. První v kategorii Velká firma, kam se letos přihlásilo 37 velkých tuzemských firem. Ocenění získávají společnosti, které systematicky, komplexně a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Druhé zlato Prazdroj obdržel v kategorii TOP Odpovědná firma v reportingu, které je určené těm, kteří své udržitelné aktivity nejen dělají, ale dokážou o nich i srozumitelně a komplexně komunikovat.

V roce 2020 získal Prazdroj mimo umístění v žebříčku TOP Odpovědná firma i významné ocenění – Trendsetter*, které se uděluje těm, kteří dlouhodobě v Česku udávají směr v oblasti udržitelnosti a přináší nové inspirativní podněty k odpovědnosti v podnikání.

Oceněné vybírají nezávislí porotci z akademické sféry, médií, neziskového i komerčního sektoru, ale i z řad významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji kultury podnikání v ČR. Z nominací jsou vybírány subjekty, které jsou svým přístupem k tématům odpovědnosti a udržitelnosti výjimečné. Hodnocení je sestavováno na základě bodového zisku v pěti oblastech (strategie, odpovědné HR, odpovědný přístup v dodavatelsko-odběratelském řetězci, životní prostředí a podpora komunit).

*Trendsetter je ocenění, kdy porota z firem na předních místech ratingu vybere jednu, která zároveň nastavuje trendy pro firmy ve společnosti, je inovativní a aktivní i externě v propagaci udržitelnosti.