Škoda Perun HP (1)

ZeEUS

ZeEUS (Zero Emission Urgan Bus Systems) je evropský projekt, který zastřešuje mezinárodní asociace veřejné dopravy – UITP (International Association of Public Transport)

UITP koordinuje 40 partnerů zastupujících různé oblasti týkající se mobility po dobu 42 měsíců demonstračního projektu ZeEUS, jehož cílem je rozšíření plně elektrického řešení pro širší část městské autobusové sítě. Vývoj elektrických velkokapacitních vozidel a vytvoření infrastruktury schopné poskytnout požadovanou nabíjecí energii usnadní zavádění na trh s elektrickými autobusy v Evropě.

ZeEUS představuje elektrobusy s rozdílnými inovativními elektrickými pohony, které jsou testovány v různých evropských městech: Barcelona, Bonn, Cagliari, London, Münster, Plzeň a Stockholm.

Hlavním cílem plzeňského testovacího projektu je nasazení dvou plně elektrických autobusů v kombinaci s rychlodobíjecí infrastrukturou a ukázat tak možnost, jak plně nahradit stávající městské dieselové autobusy. Bateriové autobusy ŠKODA PERUN HP jsou čistě elektrická 12 metrů dlouhá a plně nízkopodlažní městská vozidla s pokročilým systém baterií umožňující rychlé nabíjení na zastávkách nebo konečných stanicích. Systém rychlodobíjení byl vybrán jako nejefektivnější řešení pro kombinaci mezi vzdáleností autobusové linky, času pro nabíjení a také požadovaných parametrů vozidla jako je obsaditelnost. Provoz elektrobusů bude probíhat na standardní městské autobusové lince č. 33 s délkou 7 km v jednom směru. Linka č. 33 byla vybrána z několika důvodů: začíná v historickém centru a končí na jednom z nejhustěji obydlených předměstí Plzně. Linka má převýšení cca 100m, takže umožňuje testovat rekuperaci brzdné energie na dobití baterie.

Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj. Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 125 km2 a žije zde zhruba 167 000 obyvatel. Vysoká kulturní i hospodářská úroveň města se odrazila v osobitém stavebním vývoji. Historické jádro města bylo v roce 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Mezi cenné stavební památky patří zejména gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, barokní přestavby budov arciděkanství a františkánského kláštera či židovská synagoga. Plzeň se stala Evropským hlavním městem kultury 2015, která ukazuje rozmanitost kulturního života ve městě.

Škoda Perun HP (1)ŠKODA PERUN HP (10)ŠKODA PERUN HP (12)ŠKODA PERUN HP (20)ŠKODA PERUN HP (26)F_A12_0929F_A12_1036F_A12_0968F_A12_1012F_A12_1048F_A12_1060