Vodárna Plzeň a.s.

DSC_2623Hlavní činností VODÁRNY PLZEŇ a.s. je úprava a dodávka pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod. Společnost zajišťuje na základě dlouhodobých smluv provozování vodohospodářské infrastruktury v městě Plzeň. Správcem infrastrukturního majetku je Statutární město Plzeň zastoupené Odborem správy infrastruktury Magistrátu města Plzně. VODÁRNA PLZEŇ je rovněž provozovatelem vodohospodářské infrastruktury měst a obcí bývalého okresu Plzeň-sever, které sdružily svůj vodohospodářský majetek ve společnosti Vodárenská a kanalizační, a.s. a dalších měst a obcí bývalých okresů Plzeň-jih a Rokycany.

Společnost zajišťuje:

  • provozování vodovodů a kanalizací
  • odbornou údržbu a opravy vodovodů a kanalizací
  • zákaznické služby
  • poradenskou činnost v oblasti vodovodů a kanalizací
  • opravy a montáž měřidel
  • monitoring a čištění kanalizací a kanalizačních přípojek
  • provádění rozborů surových, pitných, odpadních vod a kalů akreditovanou laboratoří
  • vyhledávání skrytých poruch a vytyčování potrubí
  • likvidaci odpadních vod dovážených speciálními kanalizačními vozy na ČOV
  • ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

Od roku 1996 funguje VODÁRNA PLZEŇ jako akciová společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je od roku 2016 město Plzeň.
Sídlo a Zákaznické centrum společnosti se nachází v Plzni, Malostranské 2. Další plzeňské provozy jsou v Božkově, Údolní 6 a na Jateční třídě (areál čistírny odpadních vod). Rovněž je třeba připomenout provozy mimoplzeňské sídlící v Kralovicích a Nýřanech.
Více informací najdete na webových stránkách společnosti.

DSC_2623DSC_7865covcov6uvuv6