divadlo-jk-tyla

Zapojené subjekty

Město Plzeň

Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj.

více informací ...

Plzeňská teplárenská, a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s. je největším výrobcem energií na území města Plzně a v Plzeňském kraji. Vyrábí a dodává teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro více než 50.000 bytů v Plzni a velký počet komerčních, podnikatelských, správních a školských subjektů.
Systémem centrálního zásobování teplem provozovaného Plzeňskou teplárenskou, a.s. jsou již pokryty všechny plzeňské městské obvody.

více informací ...

PMDP, a.s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. jsou provozovatelem městské veřejné dopravy na území města Plzně a v jejím blízkém okolí. Tradice společnosti sahá až do roku 1899, kdy v Plzni poprvé vyjela elektrická tramvaj. Městská doprava v Plzni se vyznačuje vysokou úrovní nabízené kvality: 171 tisícům obyvatel slouží hustá síť 42 linek s krátkými intervaly a ročním dopravním výkonem ve výši 15,1 milionů vozokilometrů.

více informací ...

Plzeňský kraj

Svou rozlohou 7.561 km2 je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak počtem 572.459 obyvatel se řadí na deváté místo. Je druhým nejřidčeji zalidněným krajem v České republice.

více informací ...

ŠKODA Transportation

Společnost Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Mezi její výrobky patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy.

více informací ...

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Hlavní činností VODÁRNY PLZEŇ a.s. je úprava a dodávka pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod. Společnost zajišťuje na základě dlouhodobých smluv provozování vodohospodářské infrastruktury v městě Plzeň. Správcem infrastrukturního majetku je Statutární město Plzeň zastoupené Odborem správy infrastruktury Magistrátu města Plzně.

více informací ...

Plzeňský Prazdroj, a.s.

Plzeňský Prazdroj, a.s. dal vzniknout světově nejpopulárnější kategorii piv. První várka piva Pilsner Urquell byla uvařena v říjnu roku 1842, kdy sládek Josef Groll použil unikátní metodu spodního kvašení.

více informací ...