Aktuality

2015 květin rozdáno

Od 27. do 30. 5. probíhala na náměstí Republiky akce s názvem „2015 květin pro Plzeň“. V rámci projektu Zelené město jsme rozdali 2015 květin za 2015 minut. O květiny byl obrovský zájem a celkově se akce velice vydařila.

2015 květin pro Plzeň

V rámci projektu Zelené město bude rozdáno 2015 květin během 2015 minut. Akce nese název „2015 květin pro Plzeň“. Květiny si bude možné vyzvednout na náměstí Republiky nebo v květinářství „Květiny ve dvoře“ v Pražské ulici.

Zelené město ano či ne?

Předkládat zastupitelům Plzně návrhy na zklidnění dopravy ve středu města je v podstatě stejné, jako házet hrách na stěnu. Většina konšelů je vždy odmítne. Dokládají to jejich hlasování v letech 2008, 2009 a 2014 o různých možnostech omezit provoz na Americké třídě. Včera konšelé smetli se stolu návrhy, aby po rekonstrukci Wilsonova mostu zůstal most pro osobní auta uzavřený.