divadlo-jk-tyla

Ostatní

Reinstalace zeleně do centra města

Cíl: Navýšení počtu zeleně v centru města.

Krizové řízení města

Zelené město podporuje vznik významného prvku krizového řízení města pomocí propojení dispečinků hasičského záchranného sboru, města Plzně a rychlé záchranné služby s dispečinkem PMDP při využití technologicky nejvyspělejšího řešení v ČR. Dále definování pozice dispečinku v systému krizového řízení města.

Cíl: Vytvořit unikátní vzorový model systému krizového řízení města s cílem získat pro realizaci finanční prostředky z dotačních titulů. Cíl splněn.

V. brána areálu ŠKODA

Zelené město podporuje rekultivaci části města Plzně v oblasti V. brány areálu Škoda Plzeň. To koresponduje i s dalšími záměry města, jako např. rekonstrukcí železniční trati a nádraží Plzeň „Jižní předměstí“ nebo nedávno uzavřenou soutěží na návrh urbanistického řešení této oblasti (zvítězil návrh na zakrytí trati a vybudování parku nad ní).

Cíl: Zatraktivnit lokality pro občany Plzně i turisty a umožnit jim snadný přístup – kvalitní dopravní napojení, dostupnost pro pěší, napojení na síť plzeňských cyklostezek, dostatek parkovacích míst, rozvoj nádraží Plzeň „Jižní předměstí“. Cíl splněn.

Ostrovní provoz

Plzeňská teplárenská, a.s., má certifikovanou službu tzv. ostrovního provozu, tedy schopnost elektrárenského bloku pracovat do vydělené části vnější sítě, tzv. ostrova. Tato schopnost je nezbytná pro předcházení a řešení stavu nouze. Bude tedy zajištěna dodávka elektrické energie v případě black out nebo jiných problémů v sítí do města Plzně. Zelené město podporuje vybudování „ostrovního provozu“.

Cíl: Nabídnout podporu dodávek elektrické energie do vyčleněných oblastí a udržet základní funkčnost města (dodávky do nemocnic, úřadů, obyvatelstvu, dopravním podnikům a podobně). Cíl splněn.