Ostatní

Krizové řízení města

Zelené město podporuje vznik významného prvku krizového řízení města pomocí propojení dispečinků hasičského záchranného sboru, města Plzně a rychlé záchranné služby s dispečinkem PMDP při využití technologicky nejvyspělejšího řešení v ČR. Dále definování pozice dispečinku v systému krizového řízení města.

Cíl: Vytvořit unikátní vzorový model systému krizového řízení města s cílem získat pro realizaci finanční prostředky z dotačních titulů.

V. brána areálu ŠKODA

Zelené město podporuje rekultivaci části města Plzně v oblasti V. brány areálu Škoda Plzeň. To koresponduje i s dalšími záměry města, jako např. rekonstrukcí železniční trati a nádraží Plzeň „Jižní předměstí“ nebo nedávno uzavřenou soutěží na návrh urbanistického řešení této oblasti (zvítězil návrh na zakrytí trati a vybudování parku nad ní).

Cíl: Zatraktivnit lokality pro občany Plzně i turisty a umožnit jim snadný přístup – kvalitní dopravní napojení, dostupnost pro pěší, napojení na síť plzeňských cyklostezek, dostatek parkovacích míst, rozvoj nádraží Plzeň „Jižní předměstí“. Vybudovat infocentra Zeleného města pro zvýšení zájmu veřejnosti o ekologii.

Ostrovní provoz

Plzeňská teplárenská, a.s., má certifikovanou službu tzv. ostrovního provozu, tedy schopnost elektrárenského bloku pracovat do vydělené části vnější sítě, tzv. ostrova. Tato schopnost je nezbytná pro předcházení a řešení stavu nouze. Bude tedy zajištěna dodávka elektrické energie v případě black out nebo jiných problémů v sítí do města Plzně. Zelené město podporuje vybudování „ostrovního provozu“.

Cíl: Nabídnout podporu dodávek elektrické energie do vyčleněných oblastí a udržet základní funkčnost města (dodávky do nemocnic, úřadů, obyvatelstvu, dopravním podnikům a podobně).