divadlo-jk-tyla

Čistá voda

Zelené město podporuje činnosti vedoucí ke snížení míry znečištění pesticidy vodárenského toku Úhlavy, aktivity směřující ke stanovení nových ochranných pásem a zvýšení tlaku na uživatele závadných látek v daném povodí.

Cíl: Snížit míru znečištění pesticidy v Úhlavě, podporovat výstavbu náhradního zdroje pitné vody pro město. A dále monitorovat, vyhodnocovat, popřípadě navrhovat opatření a postupy pro ekologické hospodaření v okolí vodních toků, především vodního zdroje pro město Plzeň, tedy řeky Úhlavy.

Zelené město podporuje vznik náhradního zdroje pitné vody pro město.